Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Lista Fuglestasjon søker ringmerkere

Lista Fuglestasjon søker ringmerkere med A-lisens som ønsker å delta i den standardiserte fangsten under både vår- og høstsesongen 2010. Opphold ved stasjonen vil bli godtgjort. Stasjonen søker hovedsakelig ringmerkere for lengre opphold.

Av Tor Audun Olsen

Publisert 13.11.2009

Lista er et av landets aller beste steder for å observere fugletrekket både vår og høst. Årlig blir det observert over 250 arter her og den totale artslisten omfatter 356 arter. Lista Fuglestasjon har siden 1990 drevet standardisert nettfangst ved Lista fyr på våren i perioden 15. mars til 10. juni og på høsten i perioden 15. juli til 15. november. Vårsesongen gir gjennomsnittlig en fangst på ca. 1500 fugl fordelt på 50-60 arter. Fangsttotal på høsten er i snitt ca. 6000 individer fordelt på ca. 80 arter. Utover den standardiserte ringmerkingen foretar fuglestasjonen trekktellinger og tellinger av rastende fugl innenfor stasjonsområdet.

Fuglestasjonen ønsker å komme i kontakt med ringmerkere som har anledning til å bemanne stasjonen både vår og høst. Stasjonen tilbyr overnatting på fuglestasjonen under hele oppholdet. I tillegg utbetales felttillegg i form av kostgodtgjørelse og nattetillegg. Det er behov for folk som kan bli værende i både kortere og lengre perioder, men langliggere vil bli prioritert. Fangsten foregår daglig i sesongene så sant værforholdene tillater det. I tillegg til ringmerking vil trekktelling og registrering av rastende fugl inngå i de daglige arbeidsoppgavene.

For nærmere informasjon om ringmerkingsaktiviteten, aktuelle tidsrom, kompensasjon og lignende vennligst ta kontakt med Lista Fuglestasjon på to-audu@online.no.

Ringmerking på Lista fuglestasjon
Lista kan vise til en lang og variert artsliste. Ringmerkingen er en viktig aktivitet ved fuglestasjonen. På bildet ser vi en hvitpannevarsler som ble ringmerket 10. august 2009. FOTO: Vegard Bunes

Kommentér nyheten