Hopp til hovedinnhold

Prosjekter

Siste nytt

Åkerrikse 07.06.2024

Hører dere åkerrikser?

Åkerrikse begynner å synge rett etter ankomsten fra mai og utover sommeren, og sangaktiviteten er på sitt mest intense i mai og juni. Nå er sesongen i full sving for arten, og BirdLife Norge vil gjerne at dere rapportere alle funn av arten, både for å øke kunnskapen om forekomsten samt gjøre det mulig å sette i gang tiltak for å bevare arten der dette er nødvendig.

Les hele saken
Svartand hunnfarget 14.05.2024

Hjelp BirdLife Norge å samle fjær fra svartand

Våren og varmen er på vei, og med den kommer også svartendene tilbake til sine hekkeplasser! I dag er arten jaktbar i Østfold fylke til tross for at den hekkende bestanden står som sårbar (VU) på den norske rødlista. Derfor er vi nødt til å beregne andelen beskattede individer som stammer fra den norske hekkebestanden. Vi vet relativt lite om hvor den jaktbare bestanden hekker, men ved hjelp av innsamlede fjær håper BirdLife Norge å finne ut mer om dette.

Les hele saken
Svarthalespove 09.05.2024

Fortsatt kritisk for svarthalespoven i Norge

Med færre enn 20 hekkende par i Norge i 2023, er svarthalespoven helt på randen av sin videre eksistens i landet. Det er riktignok noe håp. De nord-norske hekkefuglene ser ut til å klare seg bra. Verre er det for bestanden på Jæren.

Les hele saken
Hekkeflåte 10.04.2024

Fine hekkeflåter til ternene på Finnsnes

I samarbeid med Senja kommune, Trollvik skole, Husøy skole og Senjahopen skole har BirdLife Norge laget hekkeflåter til ternene som hekker ved Finnsnesvatnet.

Les hele saken
Svartand på trekk 18.03.2024

Hva vet vi om svartand i Norge?

I Norge hekker svartanda ved ferskvann i høyereliggende områder. Den finnes både over og under barskogsgrensa, men er mest tallrik i bjørkebeltet. På rødlista har den jaktbare arten status som sårbar, og Miljødirektoratet ønsker å styrke kunnskapen om arten her til lands. BirdLife Norge har på oppdrag oppsummert tilgjengelige data om hekkende, overvintrende og trekkende svartender i Norge.

Les hele saken
Låvesvale 20.11.2023

Grundig om låvesvalene i Gran

Gjennom mer enn ti år har låvesvalene i Gran kommune i Innlandet blitt studert. Den omfattende undersøkelsen som inkluderer informasjon om utbredelse, tettheter, hekkesuksess og andre aspekter i låvesvalens liv, vil stå som en robust referanse i andre framtidige studier.

Les hele saken

Nyhetsarkiv