Hopp til hovedinnhold

Prosjekter

Siste nytt

Horndykker 28.10.2021

Horndykker i framgang i Nordland

Horndykkeren er en av våre vakreste vannfuglarter. I hekkesesongen har arten sine karakteristiske gule «horn» på hodet. NOF har nylig kartlagt hekkebestanden i Nordland fylke, og resultatene er på mange måter en gladnyhet i disse dager hvor bestandsnedgang ser ut til å være dominerende i fuglebestandene.

Les hele saken
Åkerrikse 08.09.2021

Enda en dårlig sommer for åkerrikse

I 2021 har mange personer rapportert funn av åkerrikse, nesten alle observasjoner er av fugler som kun er hørt og ikke sett. Men hvordan har det gått med åkerrikse i år? Med om lag 95 hanner i funnmassen har vi dessverre hatt et dårlig år for arten i Norge.

Les hele saken
Åkerrikse 15.06.2021

Rapportér syngende åkerrikser!

Crex crex er det vitenskapelige navnet på åkerrikse, og fuglefolk sier at det «krekser» når man hører arten synge om sommeren. Nå er det full aktivitet med syngende åkerrikser, og NOF oppfordrer til rapportering av alle observasjoner av arten. Da bidrar du til økt kunnskap om artens forekomst her til lands.

Les hele saken
10.02.2021

Godt hekkeår for hubro i 2020

Resultatene fra intensiv overvåking av hubro i Norge i 2020 er nylig publisert som en rapport i NOFs rapportserie. Rapporten viser at det var et godt hekkeår i fire av de seks overvåkingsområdene, hvor mange unger kom på vingene. God tilgang på smågnagere gjennom hekkesesongen er sannsynligvis en viktig årsak.

Les hele saken
28.10.2020

Handlingsplan for hubro oppdateres

Handlingsplan for hubro ble publisert i 2009, og er kanskje det beste eksempelet vi har på hvor viktig og nyttig en handlingsplan kan være for forvaltningen av en fugleart i Norge. Fylkesmannen i Nordland reviderer handlingsplanen i 2020, og NOF har i den forbindelse oppdatert planens faglige grunnlag.

Les hele saken
06.10.2020

Ny rapport om forvaltning av rovfugler og ugler

Bevaring av rovfugler og ugler må foregå med bakgrunn i oppdatert kunnskap samt faglige råd. Nå har NOF, på oppdrag fra Miljødirektoratet, laget en rapport som oppsummerer hvordan det går med våre rovfugler og ugler, utfordringer disse står overfor, og anbefalte tiltak for å bevare våre bestander av disse artene.

Les hele saken

Nyhetsarkiv