Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Bestandsutvikling for 58 norske fuglearter

Fugler er spesielt godt egnet til overvåking av naturtilstanden ettersom de representerer et bredt spekter av ulike økologiske tilpasninger og er lette å observere. NOFs Hekkefugltaksering rapporterer nå resultatene fra 12 års overvåking av 58 norske hekkefuglarter i perioden 1995-2006.

Av Magne Husby & Steinar Stueflotten

Publisert 15.05.2007

Kommentér nyheten