Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Trompeterfink – ny art for Norge

Den 31. juli tok Egil Rummelhoff Hansen turen til våtmarksområdet Øra i Fredrikstad for å se etter rastende vadefugler. Vadefuglene var på plass – men det var også en liten og merkverdig utseende fugl som aldri har blitt sett i Norge før. Det skulle vise seg å være Norges første trompeterfink!

Av Magne Myklebust

Publisert 07.08.2013

Det var vadefugler som var i fokuset for Egil Rummelhoff Hansen når han tok med seg kameraet til våtmarksområdet Øra i Fredrikstad om morgenen onsdag 31. juli. Under fotografering av dverglo i vannkanten kunne han registrere en liten spurvefugl som satt lenger inn på land. Han fotograferte fuglen, men kunne ikke plassere den til art da han aldri hadde sett noe liknende før. Den holdt til i et ganske tørt og steinete område med lite vegetasjon.

Om kvelden studerte Rummelhoff Hansen bildene på datamaskinen, og mistanken om at han hadde funnet noe helt spesielt ble forsterket etter finstudier av bildene. Artstilhørigheten var imidlertid fortsatt et åpent spørsmål. Dagen etter tok fotografen på nytt turen til Øra, blant annet for å få bedre bilder av den mystiske spurvefuglen med det kraftige, røde nebbet han fotograferte dagen før. I fugletårnet på Øra traff han Geir Mobakken, og viste fram bildene av den ukjente fuglen som fortsatt var lagret på bildebrikken. Mobakken ble målløs da han fikk se bildene, men kunne etter en stund fortelle fotografen at han hadde tatt bilde av Norges første trompeterfink Bucanetes githagineus! Turen gikk så til det området av Øra hvor fuglen var fotografert, men de fant ikke igjen fuglen. Rummelhoff Hansen dro etterhvert hjem, mens Mobakken fortsatt øynet håp og ble igjen i området for å lete etter trompeterfinken. Kl. 14 samme dag fikk fotografen en telefon fra en oppildnet Geir Mobakken – trompeterfinken var nå på plass!

Søndag 4. august ble funnet lagt ut på Artsobservasjoner og på bombevarsler-systemet (BMS). Magne Pettersen fant etterhvert fuglen igjen om kvelden, og et stort antall ornitologer fra hele Norge har denne uke fått med seg trompeterfinken. I skrivende stund (7. august) er fuglen fortsatt til stede på Øra.

Global utbredelse

Trompeterfinken har tilhold i områder med fjellørken, steinørken og halvørken fra Kanariøyene i vest til Pakistan og India i øst. Selv om det alltid er tørt og karrig i hekkeområdene, så foretrekker den likefullt områder hvor det er tilgang på åpent vann i flygeavstand. Arten trives ikke i ren sandørken. Det finnes fire underarter av trompeterfink. Nominatunderarten githagineus hekker fra Nildalen i Egypt og sørover til Sudan. På Kanariøyene har man underarten amantum, som har en bestandsstørrelse på 10 000 - 20 000 par. Underarten zedlitzi finnes fra Mauritania i vest og østover gjennom Nord-Afrika til det nordlige og vestlige Egypt. En liten bestand av zedlitzi finnes også i det sørlige Spania. Den østligste underarten er crassirostris, som finnes fra Sinai og Tyrkia og østover via Midtøsten til Pakistan og de vestligste ørkenområdene i India.

Trompeterfinken er i hovedsak en standfugl, men den kan ha nomadiske tendenser enkelte år som gjør at den dukker opp i nye områder. Når arten slo seg ned som hekkefugl i Spania i 1971, så var nok det resultatet av en slik bevegelse av nord-afrikanske trompeterfinker av underarten zedlitzi.

Funn i Nord-Europa

Våre naboland Sverige og Danmark har flere funn av arten. Det er fire funn av trompeterfink i Danmark, tre er fra juni (1982, 1997 og 2011) og ett fra august (2007). I Sverige foreligger det ni funn. Disse er gjort i perioden 1966-2011, men fire av dem er fra invasjonsåret 2005. De svenske funnene er alle av fugler som har kommet på forlenget vårtrekk, og de er datomessig plassert i intervallet 18.5-8.7. De svenske og danske funnene er vesentlig av hanner, kun to er bestemt til å være hunner. I Storbritannia foreligger det 16 funn i perioden 1971-2011, og invasjonsåret 2005 ga fire funn også hos britene.

Den britiske sjeldenhetskomiteen antar at alle britiske funn dreier seg om fugler av underarten zedlitzi. Det første britiske funnet kom i 1971, samme år som arten koloniserte det sørlige Spania. Det er derfor rimelig å anta at skandinaviske funn også tilhører denne underarten. Fugler tilhørende underarten zedlitzi skal ha nakke, rygg og skuldre med en lys grå underfarge med betydelige rosa innslag. Dette kommer godt fram på Arve Dyresens bilder. Den andre underarten man kunne ha mistenkt å forekomme i Nord-Europa er crassirostris. Fugler fra denne underarten skal ha en mørkere og brunere nakke, rygg og skuldre nesten uten rosa fjær. Norges første trompeterfink er nok derfor en fugl tilhørende den nord-afrikanske og spanske underarten zedlitzi.

Trompeterfink
Slik ser Norges første trompeterfink ut! Det røde nebbet og de klare fargene i fjærdrakten viser at det er en hann. Fuglen ble oppdaget på Øra i Fredrikstad onsdag 31. juli. FOTO: Arve Dyresen
Trompeterfink
Legg merke til det betydelige innslaget av rosa på skuldre, rygg og nakke. Dette er karaktertrekk som stemmer med den nord-afrikanske og spanske underarten zedlitzi. FOTO: Arve Dyresen

Kommentarer til nyheten (1)