Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Kan en havørn løfte et barn?

To svenske jenter fra katedralskolen i Lund har gjennomført en prosjektoppgave om havørnens løfteevne. Rapporten som ble ferdig i vår tok utgangspunkt i den velkjente historien om «Svanhild». Feltarbeidet foregikk i Flatanger (Nord-Trøndelag) og ble støttet av NOF.

Av Morten Ree

Publisert 11.05.2007

Linnea Jarmund Halle og Elisabeth Kinnby heter de to svenske jentene som har hørt om den velkjente historien om havørnens bortførelse av Svanhild Hartviksen i Leka i 1932. Personlig hadde de ikke noe tro på at dette kunne være mulig, og fattet derfor interesse for å finne svar på dette og valgte å belyse temaet i en prosjektoppgave på Katedralskolen i Lund i 2006/2007. De ble også oppmerksom på faktaboken for barn som Damms forlag ga ut våren 2006, der forfatter Bente Roestad’s elendige ”research” ga grunnlag for ny diskusjon og misoppfatninger rundt vår største rovfugl havørn. Dette gir jentene ekstra pågangsmot til å starte sine undersøkelser i sin prosjektoppgave – ”Kan en havsørn lyfta ett barn?”

Prosjektets hypotese var – Att en havørn ikke kan løfte et barn på 19 kg selv om ørnen er stor og sterk og vindforholdene er gunstige. Prosjekteoppgaven baserte seg på gjennomgang av litteratur, intervju med ornitologer og forskere, samt et feltarbeid i Flatanger i Nord-Trøndelag. Feltarbeidet var lagt opp enkelt og greit og gikk ut på å bli med en fiskebåt ut på kysten i gode havørnområder og rett og slett kaste ut fisk med kjent vekt for å se hva havørnen klarte å løfte. Av totalt 47 forsøk, med fisk med vekter mellom 0,34 og 1,90 kg, løftet havørnen 14 fisker, 11 løft mislykkes mens i 22 tilfeller avsto rovfuglen fra å forsøke å ta fisken. Den tyngste fisken som ble løftet veide 1,74 kg. Denne undersøkelsen sammen med det jentene fant ut fra tidligere lignende forsøk utført av andre, i tillegg til tidligere publisert materiell og samtaler med forskere og ornitologer, feide alt til side. Konklusjonen i jentenes prosjekt ble derfor helt klar; En havørn kan ikke løfte et barn, ikke en gang et nyfødt barn med normal vekt!

Havørn
Havørna klarer å løfte fisk opp til to kilo fra vannflaten. Det er dermed langt opp til de 19 kiloen som barnet i Leka veide! FOTO: Terje Kolaas

Kommentarer til nyheten (32)