Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

EuroBirdwatch i oktober 2007

I løpet av helga 6.-7. oktober skal alle BirdLife Internationals europeiske partnere igjen gjennomføre EuroBirdwatch. Denne gangen skal det fokuseres på trekkende fugler og deres habitater. I tillegg vil vi benytte denne muligheten til å nå ut til nye medlemmer med vår satsing på Fuglevennen-tidskriftet.

Av Ingar Jostein Øien

Publisert 31.08.2007

I løpet av helga 6.-7. oktober skal BirdLife International’s europeiske nettverk (som NOF er en del av), igjen organisere EuroBirdwatch.I år er det den sveitsiske BirdLife-partneren SVS/BirdLife Switzerland som koordinerer det hele. Formålet med EuroBirdwatch er i første rekke å profilere organisasjonen vår på lokalt og regionalt nivå, sette fokus på viktige fuglevernspørsmål, og ikke minst nå ut til nye mulige medlemmer.

Hovedtemaet for EuroBirdwatch i år er å sette fokus på trekkende fugler og deres habitater.

Vi håper at så mange som mulig av våre fylkesavdelinger og lokallag benytter denne helga til publikumsrettede aktiviteter, hvor vi kan komme ut med vårt fuglevernbudskap til nye folk. En fin måte å gjøre dette på er å være med på å spre informasjon om vårt tidsskrift Fuglevennen, som er NOFs store satsing på medlemsverving og rekruttering. Vi oppfordrer fylkesavdelingene og lokallagene til å kontakte NOFs sekretariat for å få tilsendt eksemplarer av Fuglevennen som kan deles ut under arrangementene. Annet materiell, som Vår Fuglefauna og brosjyrer, vil også bli tilsendt ved ønske.

I løpet av denne helga skal det som tidligere også observeres og registreres så mange fuglearter og individer som mulig. I et regneark som lastes ned her skal alle fugleobservasjoner fra denne helga legges inn fylkesvis, og deretter sendes til NOFs sekretariat i løpet av den påfølgende uken etter EuroBirdWatch (ikke bruk eldre versjoner av tilsvarende regneark). De samlede resultatene fra disse registreringene vil presenteres på våre nettsider kort tid etter at fugledagen er over. Ta kontakt med din fylkesavdeling eller ditt lokallag av NOF for å finne ut hvilke arrangementer som planlegges, og kom gjerne med forslag til aktiviteter som kan gjennomføres. Her kan alle delta, store som små!

EuroBirdwatch 2007
Lista fuglekikkere
Fuglekikkere studerer trekket forbi Lista fyr 27.5.2006. FOTO: Magne Myklebust

Kommentér nyheten