Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Storspove – hekkesesongen er like rundt hjørnet

Vårtrekket av storspove er godt i gang! NOF håper at så mange som mulig kan bidra med opplysninger om Årets fugl 2019, og at dere rapporterer funnene slik at vi kan få oppsummert kunnskapen som er innsamlet i løpet av året.

Av Paul Shimmings

Publisert 04.04.2019

Hvordan skal man registrere observasjonene?

Observatørene oppfordres til å benytte rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner. Her kan man legge inn observasjoner og en hel rekke med tilleggsopplysninger. Jo flere opplysninger du legger inn jo mer verdifulle blir dine observasjoner.

I skrivende stund (4. april) har mange allerede lagt inn observasjoner av storspove – det er rapportert litt over 1200 funn. Rapporter fra januar-februar er av overvintrende individer, men nå har trekkfuglene begynt å komme. I de siste fire uker har det kommet inn meldinger om storspove fra Sør-Norge og så langt nord som til Tromsø. Men hva er nyttig å få med seg av informasjon?

Vi ønsker at alle funn registreres med minimum informasjon om sted, dato og antall individer. Videre er det interessant hvis dere velge en av aktivitetskodene. Ikke minst håper vi å få inn informasjon som indikerer hekking.

Det er viktig at man noterer antall individer som er på lokaliteten, både ved rasteplasser og antall par i hekkeområder. Ser man ungfugler er det av interesse å få vite hvor det er observert unger, og hvor mange unger som er observert. Det kan være meget vanskelig å telle antall unger i et kull. Små unger løper tilbake til de voksne for beskyttelse ved antatt fare. Når de er større kan de spre seg i alle retninger når de føler seg truet. Notér gjerne om ungene er små dununger, store dununger eller nesten flygedyktige unger, og legg inn slike opplysninger i kommentarfeltet i Artsobservasjoner.

Husk å ikke presse fuglene slik at de er borte fra reiret i lengre perioder og reirinnholdet utsettes for nedkjøling eller økt predasjon. Trekk deg unna området hvis ditt nærvær medfører at storspoven (og selvsagt alle andre arter) virker stresset.

Ulike låter hos storspove

Når man er ute i naturen hører man forskjellige lyder, og flere av oss kjenner igjen lydene til storspove. Arten lager ulike lyder, og når man hører sangen eller varsling er disse et god tegn på at det er revirhevende fugler i området, kanskje med reir eller unger i nærheten.

Det finnes en rekke sider for lydopptak på nettet, og en av de mest brukte er xeno-canto.org. Der finnes det opptak av låter fra mange tusen arter, og det kan være en utfordring å finne fram til gode opptak for noen av artene. Typiske eksempler av både fluktlåt, sangen og varsel-låten til storspove finnes ved å følge disse lenkene:

• Fluktlåt
• Sangen
• Varsling

Ved å lære seg å kjenne igjen de ulike låtene kan man velge riktig aktivitetskategori når man legger inn data i Artsobservasjoner. Varsler fuglene er det høyst sannsynlig enten egg eller unger i nærheten.

Da er det bare å finne fram kikkert, notatboka og termosen, og komme seg ut og oppleve storspoven og en rekke andre arter i naturen. Og husk å rapportere alle funn i Artsobservasjoner. Lykke til!

Storspove
Storspovene er nå i ferd med å komme tilbake til sine norske hekkeområder. Vi trenger din hjelp til å rapportere observasjoner av arten. FOTO: Steinar Myhr / NN