Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Topplunde observert på Svalbard

En topplunde ble i juli i år observert på Bjørnøya, Svalbard. Arten er aldri påtruffet i Norge tidligere, og det er kun to tidligere funn i Vestpalearktis. Arten hekker nord i Stillehavet, og funn langt utenfor artens normale utbredelsesområde er uvanlig. Ikke mange fikk ta del i observasjonen på Bjørnøya, men til gjengjeld ble observasjonen godt dokumentert gjennom bilder.

Av Hallvard Strøm, Fannar Theyr Gudmundsson og Guus Wellesen

Publisert 25.07.2019

Det var i forbindelse med de årlige sjøfuglstudiene i regi av Norsk Polarinstitutt og sjøfuglprogrammet SEAPOP (www.seapop.no) at observasjonen ble gjort i Nordhamna, nord på Bjørnøya. Øya ligger midt mellom fastlandet og Spitsbergen, og er den sydligste av Svalbardøyene. Blant de lokale lundene som hekker her, oppdaget Fannar Theyr Gudmundsson og Guus Wellesen topplunden (Fratercula cirrhata) i flukt langs de bratte klippeveggene. Fuglen landet så på sjøen, hvor bildene som dokumenterer funnet ble tatt. Etter hvert forsvant fuglen vestover rundt Kapp Kjellström og ble ikke observert igjen. Observasjonen ble gjort 13. juli.

Topplunden har sin utbredelse nord i Stillehavet, med hovedtyngden av bestanden på den nordamerikanske siden. Hekkeutbredelsen strekker seg fra British Columbia og kysten av Alaska i øst til Kamtsjaktahalvøya og Okhotskhavet i vest, på den russiske siden. Topplunden regnes som den mest pelagiske av de tre lundeartene (lunde, topplunde og hornlunde), og overvintringsområdene ligger langt til havs i den sentrale delen av det nordlige Stillehavet.

Topplunden er med sikkerhet påtruffet to ganger tidligere innenfor Vestpalearktis; i Sverige juni 1994 (Laholmsbukten, Halland, 1. og 8. juni) og i 2009 i Storbritannia (Kent, 16. september). Arten er også påtruffet på Grønland samme år, da et individ ble observert vest for Disko, nær grensen til Canada (19. august 2009). Sistnevnte ligger utenfor Vestpalearktis, men er likevel et interessant funn i forhold til artens opptreden i Nord-Atlanteren.

Topplunde
Her ser du den første topplunde som er sett i Norge! Arten hekker ved kystene helt nord i Stillehavet, med hovedtyngden av bestanden på den nordamerikanske siden. FOTO: Guus Wellesen