Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Stans i jakt på storspove i Frankrike

Storspove (Årets fugl i Norge) fikk i 2015 sin egen internasjonale handlingsplan, som på sikt skal bevare arten som har gått tilbake i mange land. En av faktorene som påvirker bestandsutviklingen i negativ retning er jakt i Frankrike. Takket være press fra flere hold blir det imidlertid ikke jakt i vinter!

Av Paul Shimmings & Martin Eggen

Publisert 28.08.2019

I Frankrike har de lange tradisjoner for jakt på storspove, men i 2008 ble det innført jaktforbud i hele landet etter en dokumentert nedgang i antall overvintrende fugler. Imidlertid ble jaktforbudet  opphevet i kyststrøkene allerede i 2012, og dermed bare gjeldende i innlandet. Siden storspovene som overvintrer i Frankrike nesten utelukkende holder seg ved kysten, har de i realiteten manglet beskyttelse mot jakt.

Totalt skulle franske jegere vinteren 2019-2020 få lov til å skyte 6000 storspover. Jaktkvoten var ikke i henhold til en akseptabel forvaltning der man har kontroll på bestandsstørrelse, jaktstatistikk og påvirkningen jakta har på bestanden (adaptive harvest management). Flere jaktbare arter er forvaltet slik under vannfuglavtalen, en del av Bonn-konvensjonen. For storspovens del må manglende kontroll på usikkermomentene føre til at jakta stanses, i tråd med klok forvaltningspraksis. Inntil nylig så det ut som Frankrike skulle gi blaffen i råd fra ekspertene, og fortsette med jakta til vinteren.

Helomvendingen kom etter at den franske Conseil d’État (som er den høyeste rettsinstansen i Frankrike) har modifisert resolusjonen som ville ha gjort det mulig å jakte i vinter. I sesongen 2019-2020 er kvoten satt til null – altså ingen jakt.

At franske myndigheter har gitt etter for press fra BirdLife-partnere ved å stoppe jakt på storspove, og dermed oppfylle landets forpliktelser under EUs fugledirektiv, er en stor seier for fuglevernet.

Vi vet utfra funn av ringmerkede storspover at mange av de storspovene som skytes i Frankrike er norske fugler. Både i Norge og ellers i Europa går bestanden av storspove tilbake. Stans av jakt på storspove er et av flere tiltak som vi håper kan hjelpe å snu den negative bestandsutviklingen på sikt for arten, både her hjemme og i andre deler av dens utbredelsesområde. 

Det vil bli spennende å se om dette blir en varig ordning eller ikke, men storspovene går i hvert fall mot en tryggere vinter i Frankrike i 2019-2020.

Storspove
Det går mot en tryggere ferd gjennom Frankrike for storspove i trekktidene! FOTO: Paul Shimmings