Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

«Spør en ornitolog» har passert 30 000 svar

NOFs spalte «Spør en ornitolog» på fuglevennen.no har rundet 30 000 svar på spørsmål fra ivrige natur- og fugleinteresserte i alle aldre over det ganske land. Spalten har utvilsomt vært en suksess, og har bygd seg opp til en søkbar database hvor folk kan finne informasjon om fugler og annet naturstoff.

Av Morten Ree

Publisert 29.08.2019

«Spør en ornitolog» ble startet i mars 2005 etter idé av Frode Falkenberg, ansatt i NOF med arbeidssted Bergen. Foruten Frode selv, så har flere ansatte besvart spørsmålene som daglig kommer inn til «Spør en ornitolog». Men den som har besvart desidert mest spørsmål er redaktør av Fuglevennen, Roar Solheim, som jobber ved Naturmuseum og Botanisk Hage, Universitetet i Agder. Roar tar dette som en del av redaktørjobben og har besvart imponerende 24 794 spørsmål av de nå totalt 30 069 svar som er gitt. Dette utgjør 82 % av alle besvarelser.

Spalten har gradvis blitt mer og mer populær i takt med at NOFs hjemmesider blir brukt av et større publikum. Her finnes svar på spørsmål fra barnehager og skoler, fra barn helt ned i 5-6 års alder og opp til pensjonister. Folk vedlegger ofte bilder som et supplement til sine spørsmål. Variasjonen og bredden på spørsmålene er stor. Hvis vi ser på gjennomsnittlig antall spørsmål per dag så er det 5,6, men økning i popularitet har gjort at det de siste årene har kommet inn minst 8 spørsmål daglig. Det er også mange som etter hvert bruker databasen til å gjøre søk etter spesielle emner eller arter for å hente ut informasjon som de er ute etter.

Det er morsomt å søke opp forskjellige arter eller tema i basen for å se interessen for disse. Her følger noen eksempler på søkeord og antall treff: kjøttmeis 1 356, blåmeis 819, flaggspett 438, havørn 514, kongeørn 487, kattugle 747, hubro 258, ugler 1 314, rovfugl 1 268, struts 62, kolibri 57, fuglekasser 1 786, mat (herunder fugleforing/fuglemating) 3 318, trekkfugler 499, skadet 1 247, fjær 1 696, egg 2 612, flaggermus 56 og sommerfugler 81. Alle spørsmål og svar blir kategorisert, og det er nå enkelt å lese spørsmål og svar på tema som fuglekasser, fugleforing, identifikasjon, sykdom med flere.

Som oversikten viser så kan det være like enkelt å gjøre et søk først, så er sjansen stor for å få et svar med en gang. Hvis man ikke er fornøyd med tidligere svar eller ikke finner svar på sine spørsmål, kan du sende inn ditt spørsmål til «Spør en ornitolog».

Det sier seg selv at ikke alle spørsmål kan besvares. Det er heller ikke meningen at svarsiden skal utføre skoleoppgaver, og i slike tilfeller får spørsmålsstiller svar om å lete og lese på nettet på egen hånd. Som regel får de som spør svar samme dag som spørsmålet blir lagt inn. Det er stor positiv respons fra publikum på dette, og mange sender takk tilbake når de får svar! Det viser at det er viktig at folk kan får svar på spørsmål de måtte ha om fugl.

Her finner du spalten Spør en ornitolog

Roar Solheim
Roar Solheim har besvart snart 25 000 spørsmål i spalten Spør en ornitolog! Her håndterer Roar to fiskemåkeunger som skal ringmerkes. FOTO: Arne Flor