Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

NOF gjennomgår observasjoner av Årets fugl i oktober

Ved utgangen av september må vi regne med at de aller fleste norskhekkende taksvaler har fått sine unger på vingene, og startet sin lange ferd sørover mot overvintringsområdene. I starten av oktober begynner NOF med å gjennomgå resultatene fra kartleggingen av Årets fugl 2017.

Av Oddvar Heggøy

Publisert 18.09.2017

I årets siste utgave av vårt hovedtidsskrift «Vår fuglefauna» vil vi presentere resultatene fra kartleggingen av Årets fugl 2017: taksvale. Vi vil naturligvis vente med å oppsummere trekkobservasjonene av arten til de siste individene har dratt ved utgangen av oktober, men sitter du fremdeles på urapporterte observasjoner av taksvale fra sommeren som gikk er tidspunktet nå kommet for å rapportere disse.

Hvordan rapportere

Skulle du fremdeles lure på hvordan dine observasjoner bør rapporteres gir vi deg en rask gjennomgang her:

Artsobservasjoner.no: Rapporter dine observasjoner på www.artsobservasjoner.no. Følgende opplysninger er interessante å få med:

  • Alle mulige, sannsynlige og sikre hekkefunn bør rapporteres med et såkalt «hekkekriterium». Du velger et av disse blant alternativene i feltet «aktivitet» på rapporteringssiden.
  • I kommentarfeltet er det nyttig om det noteres opplysninger om hekkehabitat (hvor reiret er plassert: type bygning, bergvegg, bro e.l.), hvor mange ubrukte/brukte reir det var i kolonien, og evt. når kolonien er dannet. Er kolonien på noen måte truet er dette også interessant info.
  • Du kan også rapportere forlatte hekkekolonier ved å velge aktiviteten «ikke gjenfunnet».

Fuglevennen.no: Vi har opprettet en alternativ rapporteringsløsning for Årets fugl på www.fuglevennen.no. Følg trinnene i rapporteringsløsningen som du finner godt synlig på nettsidens forside.

E-post: Har du problemer med å rapportere på sidene over, eller andre opplysninger om taksvalen fra ditt distrikt som kan være interessante, må du gjerne sende oss en e-post: aaretsfugl@birdlife.no. All informasjon er av interesse, også dersom det angår artens fravær i et område. Har du gjennomført målrettede søk eller kartlegginger av arten i et område i løpet av 2017 vil vi også gjerne høre om det.

Taksvale (Foto: Morten Vang)
I starten av oktober begynner NOF å gå gjennom rapporterte observasjoner av taksvale fra 2017. Har du gjort observasjoner av arten dette året som fremdeles ikke er rapportert, er tiden inne for å gjøre noe med akkurat det. FOTO: Morten Vang/Fuglefoto.net