Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Svartvingespove - ny art for Norge!

Tirsdag 24. juni kunne Steve Baines loggføre en ny fugleart for Norge! Svartvingespove ble denne dagen observert og fotografert på Røst i Nordland både av Baines, Tomas Aarvak og Tycho Anker-Nilssen. Arten er nord-amerikansk, og fra før har Vest-Palearktis hatt besøk av den i Danmark, Sverige og Storbritannia.

Av Magne Myklebust

Publisert 25.06.2008

Noen fugleturer huskes resten av livet, og det er vel rimelig å anta at gårsdagens runde med kikkerten på Røst blir en slik tur for Steve Baines – fastboende ornitolog på øya. Rundt kl. 14.30 den 24. juni kom Steve over to rastende spover som umiddelbart ga inntrykk av å være en svarthalespove og en lappspove. Steve har aldri sett lappspove i sommerdrakt på Røst før, og valgte å gå nærmere for å studere fuglen mer i detalj. Da lettet de to spovene, men fikk også selskap av en ny svarthalespove som ikke hadde vært synlig før nå. De to svarthalespovene var uproblematiske i forhold til artsbestemmelse, men det var ikke «lappspoven»! Med svarte undervinger var det lite som tydet på lappspove, og mistanken gikk ganske raskt over mot langt sjeldnere arter. Bilder ble tatt av fuglen i flukt, og behovet for litteraturstudier meldte seg umiddelbart. Etter en konsultasjon av diverse nettsteder var konklusjonen krystallklar: Den fotograferte fuglen var en svartvingespove Limosa haemastica! Denne arten er aldri før registrert i Norge, og følgelig kunne årets første «Norgesgull» på fuglefronten noteres på Røst 24. juni.

Tycho Anker-Nilssen og Tomas Aarvak er for tiden beskjeftiget med sjøfuglstudier på Hernyken på Røst. De ble varslet om svartvingespoven via tekstmelding, og var så heldige å finne fuglen når de tok turen over til Røstlandet. Aarvak og Anker-Nilssen kunne registrere at svartvingespoven fortsatt oppholdt seg sammen med svarthalespovene, og alle tre fuglene var svært sky. Fluktbildene som ble tatt av svartvingespoven av Tomas Aarvak ble kanskje de siste bildene av fuglen som ble tatt. Det har seg nemlig slik at onsdag 25. juni (pr. kl. 15) er det ingen som har funnet igjen fuglen, noe som naturligvis er skuffende for de som valgte å ta turen til Røst når de hørte om sjeldenheten.

Identifikasjon

Svartvingespove ligner en del på både lappspove og svarthalespove. Størrelse og form er nærmere lappspove enn svarthalespove (som er større), og bildene viser da også at svartvingespoven er mindre enn svarthalespove. Svartvingespoven har kortere bein enn svarthalespove, men noe lengre bein enn lappspove. Det mest karakteristiske trekket til svartvingespove gjenspeiles i navnet - svarte armhulefjær og mørke, undre vingedekkere skaper en svært mørk undervinge. Dette skiller den raskt i flukt fra de to andre spoveartene som er nevnt, da disse har markert lysere undervinger. Den hvite stjertroten og det hvite vingebåndet til svartvingespoven er begge smalere og mindre markante enn hos svarthalespove.

Sommerdrakten til svartvingespove er mørkere rød enn tilsvarende drakt hos både svarthalespove og lappspove, og rødfargen dekker også en større del av kroppen enn hos svarthalespove (uansett underart). Svartvingespoven fra Røst er for øvrig en adult hann. Hannene har om sommeren en mer mettet rødfarge enn hunnene, og er også noe mindre med et kortere nebb.

Nord-amerikansk art

Svartvingespoven er en nord-amerikansk art som har en flekkvis og arktisk utbredelse fra Alaska i vest til Hudsonbukta i Canada i øst. Denne langdistansetrekkeren overvintrer hovedsakelig på den atlantiske østkysten av det sørlige Sør-Amerika, men også på Chiloe-øya i det sørlige Chile. Bestanden av svartvingespove antas å være stabil på rundt 50 000 individer. Den ble tidligere (før 1960) antatt å være utrydningstruet, men dette skyldes nok manglende kunnskap og gjenspeilet ikke en reell bestandssituasjon. I dag betraktes arten av Verdens Naturvernunion (IUCN) å ha en sikker bestandsstatus, og arten figurerer ikke i noen rødlistekategorier på de to siste rødlistene fra IUCN.

Funn i Vest-Palearktis

Det er registrert to individer av arten i Storbritannia, ett fra Humberside i september-oktober 1981 og ett fra Grampian i september 1988. Fuglen fra 1981 ble også registrert i Devon i perioden desember 1981-januar 1982 og igjen i Humberside i april-mai 1983. Våre naboland Sverige og Danmark har hatt besøk av hvert sitt individ. I Sverige er en adult hann registrert på Öland 14.-21.6.2003 og 27.-30.6.2006. Den svenske raritetskomitéen vurderer disse to observasjonene til å være ett returnerende individ. I Danmark er en adult fugl registrert 6.9.1986. Det norske funnet er tidsmessig i samme periode som den svenske fuglen, og såpass nært i tid at det naturligvis ikke kan utelukkes at det faktisk er den adulte hannen som tidligere er registrert i Sverige som nå har beriket Norge med et besøk.

Svartvingespove (t.v.) og svarthalespove
Slik ser den nye arten for Norge ut! Svartvingespoven til venstre skiller seg fra svarthalespoven til høyre blant annet på en mindre størrelse og svarte undervinger. FOTO: Tomas Aarvak
Svartvingespove (t.h.) og svarthalespove
Bildet illustrerer godt forskjellene på undersiden mellom svartvingespove (t.h.) og svarthalespove. Legg merke til mørk undervinge hos førstnevnte art versus lys undervinge hos svarthalespove. Rødfargen er langt mer utbredt hos svartvingespove. FOTO: Steve Baines
Svartvingespove (t.v.) og svarthalespove
Det hvite vingebåndet og den hvite stjertroten er begge mindre markante hos svartvingespove (t.v.) enn hos svarthalespove. FOTO: Tomas Aarvak

Kommentér nyheten