Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Ørnerovet på Leka - nok en gang

Historien fra Leka har etter hvert funnet sin rettmessige plass sammen med historier om nisser, tusser og troll, inntil Damms forlag plutselig gir ut historien i sin Faktabokserie for barn. Det er trist at forlaget har latt seg fange og misbruke som sannhetsvitne for en historie som i dag kun tjener til å skape ubegrunnet frykt blant barn og småbarnsforeldre.

Av Morten Ree

Publisert 22.05.2006

Det er mange år siden at forskere blankt avviste at historien med at havørn fraktet bort vesle Svanhild i Leka var sann. Det finnes ingen innen ornitologiske kretser som i dag tror på denne historien, og folk flest har vel også innsett at denne historien føyer seg inn på nivå med historier om nisser, tusser og troll. Derfor er det virkelig synd at et velrenommert forlag som Damm faktisk stiller seg bak en slik bokutgivelse og uten videre legger den inn under sin Faktaløve-serie, som er faktabøker for barn over syv år. Det må da stilles spørsmålstegn om kravene til kvalitetssikringen av foreliggende materiell som forlaget legger til grunn før en bok får denne status.

Boka er nå i salg hos bokhandlere over det ganske land og vil på ny spre ubegrunnet frykt for store rovfugler blant barn og småbarnsforeldre. Dette vil dessverre føre til et totalt misforstått bilde av vår største rovfugl, og samtidig holde liv i ei av de mest omtalte historiene i forholdet mellom mennesker og dyreverden her til lands.

Landets fremste havørnekspert, Alv Ottar Folkestad, sier følgende om bokutgivelsen: ”Det må karakteriseres som en pinlig affære for forlaget, spesielt foranlediget av at man har valgt å presentere og derved gå god for boka som faktum. Med respekt å melde er dette tøv. Mange andre aspekt ved historien og boka kan isolert sett være interessant nok, bl.a. hva er det som avgjør hva folk tror på til ulike tide og hvilke forklaringsmodeller betraktes som de mest logiske i forhold til uventede og ulogiske hendelser.

I et slikt perspektiv kunne hendelsene på Leka være et godt utgangspunkt, sammen med tilsvarende andre. Det som likevel gjør meg overbevist om at historien i seg selv ikke er nøytral eller "uskyldig", er de fryktreaksjoner den resulterer i og som dels ødelegger både hverdagsliv og turmuligheter ute i kystdistrikltene for de som oppfatter historien som faktum og som selv har ansvar for småbarn. Vi har møtt dette ved gjentatte anledninger gjennom hele Prosjekt Havørns periode (1973-2006), til og med i forbindelse med barnehager”.

Les brevet til Damm fra NOFs Prosjekt Havørn

Ørnerovet på Leka

Kommentarer til nyheten (2)