Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Bestandsvurdering av lavskrike

Har du informasjon om lavskrike? Da kan du bidra med opplysninger til en masteroppgave ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap som tar for seg endringer i utbredelse og bestand av arten. Vi håper å få kunnskap om hvilke effekter som regulerer bestanden av lavskrike.

Av Kristoffer Bøhn

Publisert 14.05.2010

I forbindelse med en masteroppgave ved Institutt for naturforvaltning ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) på Ås, er det utarbeidet et spørreskjema for å kartlegge endringer i utbredelse og bestand av lavskrike. Målet er å gi en vurdering av bestandsutviklingen for lavskrike, og undersøke effekter av miljøpåvirkninger som skogsdrift, hyttebygging, klimaendringer og forholdet til andre kråkefugler.

Vi ber alle som har observasjoner av lavskrike i løpet av de siste 50 år om å fylle ut skjemaet. Vi er spesielt interessert i lokaliteter som er fulgt gjennom lengre tid.

Les mer om undersøkelsen og spørreskjemaet

Lavskrike
Hvordan går det med bestanden av lavskrike i Norge? Og hvilke faktorer er det som regulerer bestanden? Nå kan du hjelpe til med informasjon om akkurat dette! FOTO: Tom Schandy

Kommentarer til nyheten (2)