Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Norad-støtte til NOFs bistandsarbeid i 2012

NOF har fått Norad-støtte til to av prosjektene som det ble søkt om midler til i oktober 2011. Det 7-årige prosjektsamarbeidet i Zambia får videre støtte i perioden 2012-2013 men skal utfases i løpet av 2013. Ett nytt prosjektsamarbeid i Malawi er i oppstartsfase med støtte i tre år framover.

Av Frøydis Kvaløy

Publisert 18.04.2012

Forbedre levekårsstrategier i IBAer ved bevaring av biodiversitet

Det nye prosjektsamarbeidet som NOF har inngått med sin BirdLife samarbeidspartner Wildlife and Environmental Society of Malawi (WESM), bygger på samme lest som det pågående NOF-prosjektet i Zambia. Begge prosjektene har som hovedmål å bevare fugler, deres habitater og biodiversitet, og å arbeide med lokalbefolkningen for en bærekraftig bruk av naturressursene. For å oppnå dette tar prosjektene utgangspunkt i å kople en fornuftig bruk av naturressursene med fattigdomsbekjempelse for lokalbefolkningen som bor i og i nærheten av viktige fugleområder (Important Bird Area, IBA). Prosjektene gjennomføres i tett dialog med lokalsamfunnene og lokalbefolkningen vil således ses som partnere i bevaringsarbeidet.

Se mer informasjon om arbeidet knyttet til IBAer i Afrika på BirdLife Internationals nettside.

Siste to år for NOFs prosjekt i Zambia

NOFs samarbeidsprosjekt med Zambian Ornithological Society (ZOS) er nå syv år gammelt og kan vise til gode resultater i forhold til sin hovedmålsetting med å bidra til bevaring av viktige fugleområder i Zambia.

Det zambiske prosjektet har i dag aktiviteter i 28 av Zambias 42 identifiserte IBAer. Systemet for IBA overvåking representerer i dag det mest omfattende områdesystem for overvåking av biodiversitet i landet.

Regionhøvding ønsker NOF-prosjekt velkommen
Regionhøvdingen (nr. 2 fra venstre) ønsker nytt prosjekttiltak for bevaring av naturressursene i skogene i sitt område velkommen. Dzalanyama IBA. Til venstre NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken og NOFs rådgiver Frøydis Kvaløy er nr. 2 fra høyre. FOTO: Christian Steel
Mutulanganga
En av de inntektsbringende aktivitetene for lokalbefolkningen er opplæring av fugleguider. Her er tre av fugleguidene i sving med representanter fra NOF som utprøvingskandidater. Her ved Zambesi-elva, Mutulanganga IBA i Zambia. FOTO: Frøydis Kvaløy

Kommentarer til nyheten (2)