Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Mot lysere tider for steppevipa?

Steppevipa betraktes som «kritisk truet» på verdensbasis av den internasjonale naturvernunionen IUCN. En helt grei kategorisering med tanke på at man lenge antok at det bare var noen hundre individer igjen av arten. Nå har man imidlertid oppdaget en flokk på over 3000 individer i Tyrkia!

Av Magne Myklebust

Publisert 19.10.2007

Steppevipa hekker i Russland og Kasakhstan. Arten hekker i løse kolonier på 2-30 par, med reirene 20-50 meter fra hverandre. Derav kommer det engelske navnet «Sociable Plover». Som det norske navnet tilsier er dette en fugleart som har tilknytning til de enorme steppeområdene i de to ovenfor nevnte landene. Her finner man kolonier av arten i overgangssonen mellom Stipa-gress og malurter (Artemisia).

I det nordlige Kasakhstan gikk arten tilbake med 40% mellom 1930 og 1960. Tilbakegangen sluttet dessverre ikke der. Mellom 1960 og 1987 ble bestanden halvert! Den negative trenden har bare fortsatt, og BirdLife International estimerte i 2006 den globale bestanden til å være mellom 600 og 1800 individer. Den internasjonale naturvernunionen IUCN hadde derfor ikke noe annet valg enn å liste arten som kritisk truet (CR) i sin globale rødliste fra 2007.

Vi har ingen god kunnskap om hvorfor arten har gått så dramatisk tilbake. Selv om noen steppeområder har blitt omdannet til jordbruksarealer, er det fortsatt enorme områder igjen til arten som tilsynelatende virker passende for den. Det spekuleres i om steppevipa favoriseres av beitedyr, og at opphør av beiting kan være en årsak til tilbakegangen. Et stadig tørrere klima både i hekke- og overvintringsområder kan muligens også ha virket negativt inn.

Forskere fra en rekke nasjoner har naturlig nok begynt å studere steppevipa, for å se om de kan finne ut mer om arten og årsakene til dens tilbakegang. En fugl fikk påmontert satellittsender i Kasakhstan i år, og det skulle vise seg å gi resultater! Fuglens satellittsender gjorde det mulig for forskerne å følge trekket dens fra hekkeområdene. Den beveget seg fra Kasakhstan til områdene nord for det Kaspiske hav, gjennom Kaukasus og så til Tyrkia. Fuglen ble så funnet fredag 12. oktober av tyrkiske ornitologer i Ceylanpinar-distriktet i det sørøstlige Tyrkia. Godbiten var imidlertid denne: Fuglen var en del av en flokk på hele 1800 steppeviper! Dagen etter kunne man telle hele 3200 individer av steppevipe på lokaliteten.

Guven Eken er direktør for den tyrkiske BirdLife-partneren Doga Dernegi. Han er svært entusiastisk over det faktum at nesten hele verdensbestanden av steppevipe er påvist på én lokalitet i Tyrkia.

Funnet er et resultat av BirdLife-systemets målrettede fuglevernarbeid. De siste årene har BirdLife International med partnere stått ansvarlig for forskning på arten og vern av hekkeområder i Kasakhstan, samt vern av vinterkvartér og rasteplasser under trekket i Syria og Tyrkia. Den britiske BirdLife-partneren RSPB har vært sentral også i dette arbeidet.

Dr. Rob Sheldon i RSPB sier at «man kan nesten ikke drømme om et slikt resultat. Steppevipa var betraktet som en av de sjeldneste fuglene på jorda, og så blir den påvist i slike antall!»

Et naturlig neste skritt vil være å få satt på satellittsendere på flere steppeviper i Kasakhstan neste sommer. Da vil enda flere biter i det gåtefulle puslespillet om den sjeldne steppevipa trolig falle på plass.

Fakta-ark om steppevipe fra BirdLife International

Steppevipe
Det går kanskje mot lysere tider for steppevipa. I hvert fall er det oppdaget en forekomst i Tyrkia av arten i forrige uke som tilsier at gjeldende bestandsestimater står for fall. Fuglen på bildet er fotografert på Dubai Pivot Fields i de Forente Arabiske Emirater i februar 2005. FOTO: Vegard Bunes

Kommentér nyheten