Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

På vingene mot vest

I sommer ble 15 norske reirunger av havørn innsamlet og sendt med fly til Irland. Fuglene er en del av et større program som har som mål at havørna igjen skal få etablere seg som hekkefugl på den grønne øya i vest. Tirsdag 15. januar 2008 sender NRK1 en dokumentar om prosjektet.

Av Frode Falkenberg

Publisert 14.01.2008

Opptil 200 havørnunger skal samles inn fra reir langs kysten av Norge i løpet av femårsperioden fra 2007 til 2011. Man håper at de unge havørnene skal danne grunnlaget for at arten skal etablere en levedyktige bestand i Irland og i Skottland. Det er Norsk Ornitologisk Forening sitt havørnprosjekt som står ansvarlig for innsamlingsarbeidet. På grunn av en dårlig hekkesesong i 2007 ble færre unger enn planlagt eksportert.

Da de fem uker gamle havørnungene fikk nytt pass i juni, ble de oppfostret med minimal menneskekontakt. I august ble ungene sluppet fri og overlatt til seg selv, og havørna var igjen en del av den irske naturen. Fuglene som ble eksportert til Irland i fjor har klart seg bra. Bare en av ungene har mistet livet, mens resten fortsatt flyger rundt i det fri.

Ankomsten av kjempefuglene fra Norge ble dessverre ikke mottatt med like stor glede hos alle. Irske sauebønder frykter at havørnene vil komme til å forsyne seg av sauene deres, og stilte mannsterke opp på Farranfore flyplass da flyet med fuglene landet. Bannere med "Eagles go home!" gjorde at velkomsten ikke blir husket som den hjerteligste. Til tross for de skeptiske bøndenes tilstedeværelse, var det også mange entusiastiske fuglevenner, naturvernere og representanter fra irsk turistnæring som gledet seg desto mer. Sauebøndene i områdene hvor ørnene har blitt re-introdusert (County Kerry) har blitt invitert til å være med i prosjektets irske styringsgruppe, men de har av ukjente årsaker avslått tilbudet.

Havørna ble utryddet i Irland tidlig i forrige århundre. Det siste eksemplaret ble skutt i 1907, etter lang tid med intens jakt og fangst av ørnene. Viltvoktere og bønder, som mer eller mindre alene sto bak utryddingen, anså at ørner var en fare for buskapen og dermed også for menneskene. Dette var nok en rådende tankegang i store deler av havørnas rike på den tiden, også her hjemme i Norge. Heldigvis har ikke havørna lidd den samme triste skjebnen hos oss, selv om den har vært etterstrebet og til tider meget sjelden langs deler av sitt opprinnelige utbredelsesområde. Etter totalfredningen i 1968 har ørnebestanden gradvis økt, og i dag har vi en kraftig bestand fra Vestlandet og nordover til Finnmark.

Dokumentaren følger prosessen fra da de irske styresmaktene tok kontakt med Norge, og helt fram til ørnene igjen er på vingene i den irske naturen. Det halvtimes lange programmet sendes på NRK1, tirsdag 15. januar 2008, klokka 19:30.

Havørnunger
Havørnungene har fått hvert sitt bur og er klare for flyturen til Irland. FOTO: Magne Sleire
Havørndemonstrasjon
Irske sauebønder stilte opp på flyplassen for å protestere mot at havørna på nytt skal etablere seg i landet. FOTO: Magne Sleire

Kommentarer til nyheten (1)