Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Gi din støtte til Norges viktigste fugleområder!

Mange er med god grunn bekymret for fallende fuglebestander. NOF samarbeider med Birdlife International om å bedre forholdene for alle fugler i Norge, men vi må prioritere sikring av de viktigste bestandene først. Gjennom IBA-konseptet har vi redskapene, men vi trenger flere menneskelige og økonomiske ressurser. Derfor inviteres du til å bidra!

Av Martin Eggen og Oddvar Heggøy

Publisert 31.03.2017

Vær med på å beskytte Norges viktigste fugleområder!

BirdLife Internationals IBA-konsept (Important Bird and Biodiversity Areas – IBA) kom i gang i 1981. Det er identifisert over 12 000 slike områder over nesten hele verden. Til sammen utgjør de et nettverk som regnes som et absolutt minimum for å sikre den langsiktige overlevelsen til verdens fuglepopulasjoner. Norges fantastiske natur er mer enn vakker – vi har også en rekke områder som er av global betydning for verdensbestandene av flere fuglearter, og som har fått status som IBA. Både hekkeplasser, rastelokaliteter under trekket og overvintringsområder er blant områdene NOF har identifisert som de aller viktigste. Blant disse er hekkelokaliteter med tusenvis av sjøfugler som lunde og storskarv, rasteplasser for kortnebbgås og sangsvane, og overvintringsområder for globalt truede arter som havelle og sjøorre.

Unik overvåking
I 2016 startet NOF opp med overvåking av IBAene i Norge. IBA-overvåkingen representerer et unikt konsept fordi det ikke finnes noen tilsvarende samlet overvåking av naturtilstanden i de mest verdifulle norske naturområdene for fugler og biodiversitet. Midler til å styrke og drive en slik overvåkning er avgjørende både for å følge utviklingen i fuglebestandene og truslene mot områdene. Hvordan det går med fuglene i IBAene indikerer om forvaltningen er god eller dårlig. Dersom bestandene minker kan NOF slå i bordet med konkret informasjon om utviklingen, og kreve at miljøforvaltningen håndterer årsakene. Nettverket av IBA-voktere gjør dette mulig. Gjennom vårt nettverk med voktere kan vi gi de mest fuglerike og essensielt betydningsfulle områdene den oppmerksomheten de fortjener. 

Din støtte vil gjøre oss i stand til å:

  • Skaffe flere IBA-voktere og følge opp disse.
  • Driver informasjonsarbeid om IBAene.
  • Drive målrettet overvåkning av de områdene som er lite overvåket i dag.

Støtt opp om NOF og våre IBA-voktere her!

Et kontinuerlig arbeid for fuglene

IBAene i Norge inkluderer 80 områder på fastlandet og 17 på Svalbard og Jan Mayen. Finnmark er fylket med flest IBAer, etterfulgt av Nordland. Resten finnes spredt over hele landet. Vi jobber hver dag med å bedre forholdene for fuglene som bruker dem:

 

Neadeltaet
Neadeltaet er dannet av elva Neas utløp i Selbusjøen. Det meste av deltaet er oppdyrket. Selbusjøen er en regulert innsjø, og om våren ligger deler av den stedvis svært grunne innsjøen tørrlagt. FOTO: Jostein Sandvik
Røst
Mange IBA-områder i Norge er sjøfuglkolonier. Noen av landets alle største sjøfuglkolonier finnes i fuglefjellene på Røst. For flere arter, men kanskje først og fremst krykkje og lunde, har imidlertid bestandene blitt dramatisk redusert i løpet av de siste tiårene. FOTO: Anette Jensen
Lappspove
Norsk forvaltning klarer dessverre ikke å ta vare på den aller viktigste naturen - særlig utsatt er strand- og fjæreområder der vadefugler finner maten sin. Dette er natur som vanskelig lar seg restaurere eller gjenskape. Også mange av de 97 viktigste fuglelokalitetene i Norge er utsatt - de såkalte IBAene. Vi kjemper mot klokka og unnvikende politikere. Er du med på kampen for fuglene? Du er herved invitert! FOTO: Håvard Eggen