Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF klager på skadefelling av kaier

En gårdbruker i Stjørdal i Nord-Trøndelag har fått tillatelse til å skyte 15 kaier fordi de har ødelagt flere mål av bondens kornåkre. NOF har aldri hørt om at de kan gjøre skader av slikt omfang at bonden lider vesentlig økonomisk tap, slik forskriften krever før skadefelling blir gitt.

Av Morten Ree

Publisert 27.07.2007

En kortfattet e-post til Stjørdal kommune fra en korndyrker hvor han sier at kaier i et antall av 50+ har ”brekket” ned flere mål korn på hans eiendom, var alt som skulle til før næringssjefen (!) i kommunen gjorde vedtak om felling av 15 kaier.

Les også:

Les NOF sin klage på vedtaket (PDF)

Kommentér nyheten