Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Demonteringen av naturforvaltningen fortsetter

Det begynte med Erna Solbergs regjering som tiltrådde i 2013, og fortsetter med denne regjeringen: Naturforvaltningsregimet bygget opp siden 1970-tallet uthules systematisk, noe som gjør det vanskelig å komme i havn med helt sentrale miljømål. Siste grep er å frata Miljødirektoratet ansvaret for høstbare dyr og fugler.

Av BirdLife Norge

Publisert 14.04.2023

Forvaltningen av høstbare viltressurser er overført fra Miljødirektoratet i Trondheim til Landbruksdirektoratet på Steinkjer. Det var landbruks- og matminister Sandra Borch som meddelte det i en pressemelding 16. mars i år. Dermed svekkes den helhetlige økosystemforvaltningen ytterligere. Det begynner å bli mange tilbakeslag for norsk natur. Hvordan naturhensyn ble tilsidesatt under den første regjeringen Solberg i årene 2013-2017 er oppsummert i en rapport fra WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet og Sabima. Siden har det fortsatt.

Som de fleste forstår er det ikke ønske om å gjenoppbygge økosystem samt få tilbake tapt naturmangfold som ligger bak regjeringens beslutning. Det som prioriteres er å bygge sterke kompetansemiljøer over hele landet og ønsket om en jevnere fordeling av offentlige arbeidsplasser mellom by og land. Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil også knytte jakt og fangst av ville fugler og dyr tettere inn i landbrukstematikk, der naturen i enda større grad inngår i det økonomiske næringsgrunnlaget til grunneiere og bønder.

Landbruksdirektoratet er et næringsdirektorat og Landbruks- og matdepartementet (LMD) er et næringsdepartement.

Truede arter gissel for distriktspolitikk

Etter flyttingen av ansvar til Steinkjer, har nå landbruksmyndighetene kontrollen på hvordan jakt og høsting styres. Det vil si hvordan eggsanking fra den truede gråmåken skal foregå og i hvilket omfang jakta på den like truede ærfuglen skal utøves. Jakt på rypene våre, som har bestander avgjørende for hele fjelløkosystemet, forvaltes av et embetsverk som har næringsutvikling fremme i pannebrasken, og der den naturfaglige kompetansen er langt svakere enn i Miljødirektoratet.

Å frata Miljødirektoratet arbeidsplasser og ressurser skjedde få måneder etter at Klima- og miljøminister Espen Barth Eide signerte en ny Naturavtale i Montreal, Canada. Men dette er bare fullføringen av en tidligere begynt prosess. Allerede i 2018 ble forvaltningsansvaret for jaktbare viltressurser flyttet fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet, ikke uten høylytte protester fra en sjokkert miljøbevegelse og miljøforvaltning.

Flyttingen var meget skadelig. For å møte utfordringene rundt synkende bestander av mange arter må fagmiljøet rundt artsforvaltningen styrkes, ikke svekkes. Forvaltningen av en rekke småviltarter og fuglearter er ekstra komplisert, ikke minst gjelder dette for trekkende, jaktbare fuglearter. Flere jaktbare arter trekker mellom flere land eller sågar kontinenter i løpet av året, og forvaltes dermed i flere land.

Symboltungt for rådende natursyn

I desember 2022 deltok BirdLife Norge på et innspillsmøte arrangert i lokalene til LMD. Viltloven, som ifølge formålsparagrafen skal være i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares, er nemlig under revisjon. Dette gjøres uten offentlige utredninger eller nytt kunnskapsgrunnlag, av et direktorat som normalt ikke assosieres med naturforvaltning. Å se innspillsmøtets overskrift på tavlen akkompagnert med LMD sin logo var symboltungt.

Fragmentering av miljøforvaltningen bør bekymre jeger- og fangstmiljø som ønsker å ha robuste bestander å jakte på også i fremtiden. Jaktbare arter er en del av naturen og må sees i sammenheng med arealforvaltning og andre ikke-høstbare arter. Naturkrisen er under stadig oppdatering av denne regjeringen, og nå må alle naturvenner i alle leirer si høylytt ifra! Dette er ikke bare noe BirdLife Norge mener. En gjennomgang av OECD fra 2022 av klima- og miljøpolitikken, konkluderer med at vi kan bli mye bedre på å ta vare på naturen.

 

Gråmåke
Måkene samles fortsatt i flokk, men bestandene er på rask retur. Hva er det egentlig som skjer, og hvordan skal den tradisjonelle eggsankingen skje på en måte som ikke legger ytterligere press på bestanden? Det er det Miljødirektoratet som er best egnet til å avgjøre. FOTO: Martin Eggen
Kjetil LMD
- Naturens verden står i brann og viltloven må bidra til å kunne slukke den brannen, sa generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken i BirdLife Norge på et innspillsmøte i Landbruks- og matdepartementet i 2022. Departementet har hovedansvaret for en pågående revisjon av viltloven. Men er det riktig departement for oppgaven? Nei, mener BirdLife Norge bestemt. FOTO: Martin Eggen