Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Engasjer deg for våre viktigste fugleområder!

Etter hvert som flere land har identifisert mange av sine viktigste fugleområder, har overvåking gjennom utvikling av et IBA-vokternettverk blitt viktig. BirdLife Norge startet planleggingen og utviklingen av et slikt nettverk i 2015, hvor erfaringer fra andre land har vært en viktig inspirasjonskilde. Kanskje kan du bidra i arbeidet?

Av Martin Eggen, Paul Shimmings og Oddvar Heggøy

Publisert 28.10.2021

Solid grunnlag for vernearbeid

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas)-programmet er et globalt initiativ fra BirdLife International for å identifisere, overvåke og bevare verdens viktigste områder for fugler og biodiversitet. I Norge har 97 slike områder blitt identifisert ved hjelp av internasjonalt aksepterte kriterier, og BirdLife Norge har ansvaret for arbeidet. Mange av disse områdene er sjøfuglkolonier, og et flertall av områdene befinner seg i Nord-Norge og på Svalbard. Det er imidlertid også identifisert flere IBAer i Sør- og Midt-Norge, hvorav en del befinner seg i nærheten av urbane strøk. Flere av de sistnevnte områdene har derfor også en viktig betydning som rekreasjonsområder for befolkningen.

Det solide faglige fundamentet for identifisering av IBAer gir et godt grunnlag for bevaring og forvaltning av våre viktigste fugleområder. Konseptet kan dermed være et godt utgangspunkt for bedre vern av disse områdene, og et viktig faglig argument for beskyttelse mot degradering gjennom menneskelig påvirkning. Slikt arbeid kan foregå på mange nivåer, og for arealer uten vern er kommunene viktige adressater for informasjon.

Alle kan bidra til å gjøre naturverdiene kjente

Engasjement og interesse for IBAer i lokalsamfunnet og i lokale naturvernforeninger kan være verdifullt for å øke oppmerksomheten og kunnskapen om områdene blant folk flest. I utlandet gjennomføres blant annet aktiviteter som guidede fugleturer, bygging av observasjonstårn og skjul, sommerleirer for barn, inkludering av informasjon om IBAer i lokale guider til økoturisme, blogging om IBAer, engasjering gjennom Facebook-sider og andre internettsider for IBAet, gjennomføring av festivaler og andre markeringer, møter, seminarer, og informasjonsspredning til lokale beslutningstakere, bl.a. gjennom foredrag, brosjyrer og ulike typer media. I Norge driver mange av våre IBA-voktere og/eller våre lokallag slikt informasjonsarbeid, og det er laget en egen manual for IBA-vokterne.

Gjennom å kartlegge fugler, og bevisstgjøre andre om fuglers krav til miljø, legges mye av grunnlaget for god forvaltning av fuglene. Det er fortsatt mange steder det rapporteres lite fra, selv om mange besøker lokalitetene, f.eks. for å ta bilder. Rapporter derfor dine observasjoner i registeringsverktøyet artsobservasjoner.no. Alle observasjoner er interessant, både dem i IBAer og i andre naturområder. Husk at alle som lese dette kan bidra til et tryggere framtid for våre fugler og for biomangfoldet ved å være flink til å rapportere alle observasjoner dere gjøre i naturen!

Ved å spre kunnskap om områder og fugler er du med på et sterkt lag som drar i samme retning for å beskytte fugler og natur. At BirdLife Norge sammenstiller kunnskap og identifiserer spesielt viktig natur utgjør en basis for at flere og flere engasjerer seg og sprer informasjonen videre. Kanskje får din mail til en lokal politiker avgjørende betydning? Et leserinnlegg i lokalavisa kan gi naboer mer informasjon om naturen i nærmiljøet, og dermed berike dem – ja, kanskje til og med bli stolte av å bo i områder med mange spennende fugler. 

IBA
Så langt er 97 IBA identifisert i Norge. Imidlertid jobber NOF stadig med å finne nye areal som møter kriteriene for å få denne gjeve statusen. FOTO: BirdLife Norge
IBAdugnad
Du kan bidra til å ta vare på viktig natur ved å gjøre områdets verdi kjent for allmennheten, eller kanskje er du av den praktiske typen som heller vil drive med landskapspleie? Mulighetene er mange for den engasjerte. Her hjelper Vilhelmine Aurora Gjernes Kongsgaard (9 år) og Astrid Dømbe Eggen (8 år) til med å forbedre en hekkeplass for vipe ved Leknes våtmarkssystem IBA. FOTO: Martin Eggen