Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

Nyheter om naturforvaltning:

14.04.2023Demonteringen av naturforvaltningen fortsetter
17.12.2021Stans jakta på arter i tilbakegang
15.12.2021Trøbbel i trivselssona
28.10.2021Engasjer deg for våre viktigste fugleområder!
09.08.2021Holder konsekvensutredningene mål?
28.12.2020Viktige milepæler for fuglevernet i 2020
31.08.2020Natur og lokaldemokrati trues av lovendringsforslag
19.06.2020Viltloven skal endres
30.01.2020Bedre ivaretakelse av truede fuglearter med ny klima- og miljøminister?
18.06.2019Jakten på en helhetlig og klok naturforvaltning
25.01.2018Behold forvaltningen av jaktbare viltarter under Klima- og miljødepartementet
25.07.2016Hvorfor er våtmarka så viktig for fuglene?
28.11.2011Bruk naturmangfoldloven!

Andre nyheter