Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

Nyheter om hvitkinngås:

01.02.2022Fugleinfluensa fører til bestandsnedgang hos hvitkinngås
16.12.2020Ny kunnskap om gjess kan gi bedre forvaltning
23.04.2020Nytt gress for både bonde og gjess
02.09.2019Gjess tar klimagrep!
31.01.2011Nye bestandstall for overvintrende gjess i Europa
16.09.2010Hvitkinngjess skutt i naturreservat
20.04.2007Hvitkinngås med fartsrekord over Nordsjøen
16.02.2007Ikke lenger jakt på krykkje og hettemåke!
12.06.2006Jakt på hvitkinngås i hekkeområdene?
21.03.2006Økte tilskudd for å tilrettelegge beitearealer for gjess
10.10.2003Svalbardgjess på Fedje
29.08.2001Direktoratet for naturforvaltning med mangelfull informasjon om hvitkinngåsa i Sørøst-Norge

Andre nyheter