Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Endringer i rapporteringslista

LRSK Hordaland har revidert dagens liste over fugler som må beskrives for godkjenning. Endringene for de fleste er som følge av en økt forekomst hos oss. Den nye rapporteringslisten har tilbakevirkende kraft og er gyldig fom. 2014.

Av Frode Falkenberg

Publisert 06.10.2014

LRSK har revidert dagens rapporteringsliste, og fjernet et utvalg fra listen over arter som må beskrives for godkjenning. Noen av artene er tatt ut av listen som følge av at de er enkle å artsbestemme og har et etablert funnmønster, mens andre er ute av listen som følge av økt forekomst hos oss. Merk at LRSK fortsatt kan merke enkeltfunn med beskrivelseskrav, uavhengig av status i rapporteringslisten. Her følger artene som har fått endret status:

Sædgås

Vi tar ut sædgås av listen over arter som må beskrives eller dokumenteres for godkjenning. Arten har vist en økt frekvens hos oss, selv om noen år er magre for arten. Komiteén ønsker fortsatt beskrivelser av underartene fabalis og rossicus.

Stripegås

Tas ut av listen over arter som må beskrives for godkjenning.

Mandarinand

Tas ut av listen over arter som må beskrives for godkjenning.

Havlire

Tas ut av listen over arter som må beskrives for godkjenning i perioden 1. mai til 30. september.

Grålire

Tas ut av listen over arter som må beskrives for godkjenning i perioden 1. august til 31. oktober.

Fasan

Tas ut av listen over arter som må beskrives for godkjenning. Arten opptrer ikke spontant i Hordaland.

Svarthalespove

Tas ut av listen over arter som må beskrives for godkjenning. Komiteén ønsker fortsatt beskrivelser av underartene limosa og islandica.

Grønlandsmåke

Tas ut av listen over arter som må beskrives for godkjenning. Komiteén ønsker fortsatt beskrivelser av underartene glaucoides og kumlieni.

Gulbrynsanger

Tas ut av listen over arter som må beskrives for godkjenning i perioden 15. september til 15. oktober.

Du finner LRSK Hordaland sin oppdaterte rapporteringliste ved å gå til http://artsobservasjoner.no/fugler/fyndstatus.asp og velge Hordaland i rullegardinen.

LRSK Hordaland nettside

Grålire
Grålira hekker fom. oktober på øyer langt sør i Stillehavet og Atlanterhavet. Utenfor hekkesesongen opptrer de gjerne pelagisk i Nord-Atlanderen. Hos oss ser man dem helst når det er pålandsvind på seinsommeren og høsten. FOTO: Frode Falkenberg
Gulbrynsanger
Gulbrynsangeren er en østlig art som har blitt vanligere om høsten i Norge de siste ti åra. Arten sees helst i slutten av september og starten av oktober hos oss, og tas ut av liste over arter som må beskrives i perioden fra 15.9-15.10. FOTO: Frode Falkenberg