Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Islom i Sandvinvannet

Islom er en fåtallig art i Hordaland, men har hatt en gradvis økende funnmasse i fylket de siste ti åra. Den blir helst sett langs den ytre kystlinja, og det var derfor en flott førjulsgave for entusiastene i Odda da et eksemplar dukket opp i Sandvinvannet lille Julaften.

Av Ingvar Måge

Publisert 30.12.2016

Det er ikke akkurat islom en tenker på når en sjekker Sandvinvannet en kald 23. desember. Overraskelsen var stor da en lom kom inn i synsfeltet på kikkerten og teleskopet måtte raskt fram. En islom kunne da identifiseres.

Som ivrig observatør på Sandvin i flere tiår visste jeg at islom var blitt observert en gang tidligere på Sandvin. Et oppslag i artsobervasjoner viste da at sist islom var registrert på denne lokasjonen var 5. desember 1894. Denne observasjonen er lagt inn i Artsobsevasjoner etter registrering fra Zoologisk museum i Bergen (skinnlagt fugl). Islomen har blitt værende og er nå registrert for første gang i indre strøk på årets nyttårs-X!

Islom
Årsunge (1K) islom i Sandvinvannet i Odda 29. desember 2016. FOTO: Helge Søgnebotten