Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Månedens bilde og funn februar 2018

Da er det kåret et vinnerbilde for februar. Vinnerbildet, en fossekall, er tatt av Helge Søgnebotten. Månedens funn i februar ble en duetrost funnet av Ola Moen i Kvam kommune.

Av Bergen lokallag

Publisert 05.04.2018

Månedens bilde for februar er tatt Helge Søgnebotten. Bilde av en fiskende fossekall er tatt i Hamretjernet Fana. Fotografen forteller at sidelyset skinte naturlig mellom noen busker og gav en perfekt lyssetting. 

Fossekallen ble vår nasjonalfugl etter en lytteravstemning i NRK i 1963. Valget passer fint da den finnes over hele landet helt opp til Finmark. Selv om en del holder seg i Norge hele året trekker mange til Sør Sverige, Danmark og Tyskland på vinteren. 

Arten er sterkt knyttet til rennende elver og stryk. Gjerne med oppstikkende steiner som utgangspunkt for dykking etter små krepsdyr, vanninsekter eller småfisk som er hovedkosten vinterstid.

Naturlig nok legges reirplassen nær matfatet, gjerne under en bro eller godt skjult under et fossefall. Hekkingen starter nå i disse tider dvs. mars -april. 

Vi gratulerer Helge med månedens bilde for februar! Krus med motiv av «årets fugl» tjeld kommer i posten.

Månedens funn i februar ble en duetrost funnet av Ola Moen i Bakka, Kvam 26/2. Dette er kun 5 funn av arten i februar måned. Duetrost kan ankomme svært tidlig, men med tanke på den kalde og vinterlige Februar vi har hatt, så er det sannsynlig at dette dreier seg om en overvintrende fugl. Duetrost er en fåtallig fugl i Hordaland med kun noen ytterst få hekkefunn. Trolig er det en del hekkinger hvert år, men den er sky, og vanskelig å finne i hekketiden. Når den i tilegg synger svært likt svarttrost, så sier det seg selv at den lett kan bli oversett. Den blir oftest sett på vårtrekket i mars og april. Under høsttrekket blir det merkelig nok sett langt færre. Duetrosten hekker på Sør- og Østlandet helt opp til Finnmark.

Fossekall
FOTO: Helge Søgnebotten