Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Norges beste spette-li?

Helleskår i Odda er en god plass for spettefugler, og i dag ble en svartspett hunn observert. Det var den åttende spettearten for lokaliteten, som også innebærer at alle de norske spettene er funnet her. Den lokale sjeldenheten ble dessuten den første fotodokumenterte svartspetten i fylket noensinne.

Av Rune Voie

Publisert 09.04.2019

Helleskår ligger ved Låte (like over Låtefoss) i Odda og har en fin blandingsskog, med stor og gammel osp og furu. For oss i Indre Hardanger har dette alltid vært en god plass for å se etter spetter. Det er ikke store lia, men kvaliteten er bra. Vi har regelmessig hatt hekkende hvitryggspett, dvergspett, flaggspett, grønnspett og gråspett. Også vendehals hekket her for en del år siden, i et gammelt grønnspetthull. Tretåspett er en sjelden fugl med kun 11 observasjoner i Hordaland. En av dem stammer fra Helleskår 29. mars 2009. Da fotograferte Agnar Målsnes en hunn på plassen.

I dag, den 9. april 2019, kom fullbyrdelsen! Eirik Sekse og Helge Søgnebotten observerte en svartspett på Helleskår. Dermed er alle norske spetter registrert på denne lokaliteten! Svartspett er bare registrert 14 ganger tidligere i Hordaland, og forrige funn var i slutten av oktober 2006 på Voss. 

Tidligere funn av svartspett i Hordaland

Svartspett
Svartspett-hunnen fra Helleskår i Odda 9. april 2019. Det 15. funnet av arten i Hordaland. FOTO: Helge Søgnebotten