Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > NOF påklager skadefellingstillatelse på svartspett

NOF påklager skadefellingstillatelse på svartspett

Av Morten Ree (08.11.2007)

Historien gjentar seg, kommunene gir blaffen i å følge den såkalte «Skadefellingsforskriften». Denne gang er det Sunndal kommune i Møre og Romsdal som gir tillatelse til felling av en svartspett etter en svært mangelfull søknad over to linjer, samt en like mangelfull saksbehandling hos skogbrukssjefen i kommunen.

Svartspett

Svartspetten er fortsatt en fåtallig hekkefugl i Møre og Romsdal. Ekspansjonen i den norske bestanden har imidlertid også berørt dette fylket. (Opphavsrett: Gunnar Gundersen) Større bilde

Mye galt kan sies om «Skadefellingsforskriften». NOF har i årenes løp ofte påklaget vedtak gjort med bakgrunn i denne forskriften. Men i de aller fleste tilfeller dreier det seg om vedtak hvor forskriften ikke er blitt fulgt til punkt og prikke av vedkommende forvaltningsorgan som skal fatte beslutningen. Dette er også saken fra Sunndal et godt eksempel på.

«Vi har i haust hatt svartspett som har hakka ein del hol i fjøsveggen. Vi bed difor om å få skyte svartspetten». Dette er hele søknaden som er sendt til Sunndal kommune! Hvis vi tar fatt i forskriften så kan vi nevne følgende krav til en søknad:
• Søknaden skal være skriftlig og angi hva det er skade på og i hvilket omfang, hvor skadestedet er og hvilke forebyggende tiltak som er forsøkt for å forhindre/redusere skadeomfanget.

Beslutningstaker skal blant annet vurdere og undersøke følgende:
• Om skaden er av et omfang som er av vesentlig økonomisk betydning for den skadelidte?
• Er det i rimelig utstrekning forsøkt andre tiltak for å avverge skader?

Kommunen gir søker beskjed om at han kan skyte svartspetten uten noen videre vurdering. NOF synes en fredet fugleart skal være verdt mer enn de få linjene som ble brukt på denne saken. Svartspett er fortsatt en uvanlig fugl i Møre og Romsdal, selv om den også i dette fylket har hatt en ekspansjon de siste årene. Arten står ikke på den reviderte nasjonale rødlista av 2006.

NOF har selvsagt påklaget vedtaket (se nedenfor).

emneord Emneord: skadefelling svartspett

kommentarer Kommentér nyheten

Siste nytt

Naturforvaltning

NOF

Relaterte saker