Hopp til hovedinnhold

BirdLife Svalbard

Oppgradering av LoFF-huset

Status per 31 juli 2023 på oppgradering av publikumsanlegget, LoFF-huset, © BirdLife Svalbard (LoFF)

Av Birdlife Svalbard

Publisert 03.08.2023

Med økonomisk støtte fra Svalbards Miljøvernfond har det blitt gjennomført en god del oppgradering av LoFF huset (Longyearbyen Feltbiologisk Forening )

Utført arbeid 2023. I juli ble «LoFF-huset» oppgradert. Bygningen er et publikumsanlegg med utsyn mot Adventdalsdeltaet. Observasjonsrommet er åpent for publikum i den viktigste perioden for fugl i området (mai til oktober). Rommet inneholder plakater på ulike tema som gir publikum innblikk i forekomsten av fugl i området, samt resultater fra noen av prosjektene som foreningen står for. Bygningen inneholder også et prosjektrom som fungerer som lager til foreningsarbeidet

Platting på bakkeplan rundt hele bygningen ble forsterket, utvidet og nytt og mer solid dekke ble lagt. Lager av fuglekasser, vadefuglruser mm. ble flyttet bort fra bygningen. Solcelleanlegg som betjener belysning i prosjektrom ble etablert. Ny benk ble oppført, samt at det ble oppført sikring mot sjøskrenten (jf. bilder). Arbeidet er blitt utført av Snorre og Georg Bangjord.

Det er også søkt om byggetillatelse på en ekstra bod på 8 m2 for diverse lagring. Materialene er kjøpt inn og dette arbeidet vil bli gjort ila sommer 2024 om byggetillatelse blir gitt.

Alle foto: BirdLife Svalbard/Georg Bangjord

 

 

 

 

 

Fasade mot sørvest
Fasade mot sørøst
Sikring mot sjøskrenten
Publikumsrommet
Fra publikumsrommet i LoFF huset. I sommer fikk vi på plass en løsning, hvor et lokalt rengjøringsbyrå ryddet og vasket rommet/tømt søppla en gang i uka. Vi fikk også lagt inn nye store gressdørmatter ved inngangen, slik at rommet til enhver tid var strøkent denne sesongen FOTO: Birdlife Svalbard
LoFF
Byggearbeidet av LoFF huset
Loff
Under byggearbeidet av LoFF huset