Hopp til hovedinnhold

BirdLife Svalbard

Laguna på Hotellneset

Våtmarksområdet ved campingen på Hotellneset ble kunstig dannet i forbindelse med grusuttak under byggingen av flyplassen i perioden 1973–1975.

Av Birdlife Svalbard

Publisert 13.08.2023

Etter den tid har området vært et verdifullt tilholdssted for vannfugler i sommerhalvåret. Spesielt krykkjene kan være tallrike når de raster og vasker seg i ferskvann. Området var den gang ikke noe spesielt attraktivt som hekkeområde, siden fjellrev hadde lett tilgang til området og da spesielt når vannstanden ble lav utover sommeren.

I regi av foreningen (BirdLife Svalbard) ble det høsten 2008 utført gravearbeid i østre del av Laguna, hvor det ble anlagt ni mindre øyer. Dette ble gjort for å kunne gi et tilbud til bakkehekkende fugler, siden reven nødig svømmer når den er i sommerpels. Rødnebbterna responderte umiddelbart, og fikk i påfølgende år fram mange unger. Siden vannstanden synker i løpet av sommeren, ble avstand fra land og ut til øyene kortere i slutten av hekkeperioden. Det medførte at reven fikk tilgang til øyene enkelte år. Derfor ble det etablert ei stikkrenne med reguleringsventil fra bekken rett vest av laguna, slik at man fikk tilført vann i laguna når vannstanden ble lav. Etter den tid er vannstanden god ved regulering. Det har medført at forekomsten av hekkefugler er økende. I 2023 hekket omkring 200 par rødnebbterne på øyene. Det er det største antall hekkende rødnebbterner som er registrert siden øyene ble etablert. Hvitkinngåsa tok i bruk øyene to år etter at de ble dannet (2010). Antall par økte jevnt, og i 2021 ruget 30 par i området. Betydelig dødelighet, som følge av fugleinfluensa i overvintringsområdet vinteren 2021/22, medførte en bestandsnedgang hos hvitkinngåsbestanden på Svalbard. Det resulterte i en nedgang til 23 rugende par i 2022. I 2023 ruget 18 par den 4. juni. Høyst sannsynlig gikk noen flere til hekking etter den datoen.

Per 2023 er til sammen 63 fuglearter registrert i og ved Laguna. Det er et svært høyt antall arter, og Laguna er en av de lokalitetene på Svalbard hvor det er registrert flest arter. Følgende vannfugler er registrert hekkende i området: hvitkinngås, ærfugl, havelle, sandlo, fjæreplytt, svømmesnipe, polarsvømmesnipe, polarmåke, rødnebbterne og smålom.

Alle bilder er tatt av BirdLife Svalbard/Georg Bangjord.

 

flyfoto laguna
Flyfoto året etter at øyene i lagunen ble etablert FOTO: BirdLife Svalbard/Georg Bangjord
Publikumsanlegg
Byggingen av publikumsanlegget ved hotellneset FOTO: BirdLife Svalbard/Georg Bangjord
Publikumsanlegget
Åpningen av anlegget med representanter fra Klima- og Miljødepartementet, Sysselmesteren, Birdlife Svalbard og lokalbefolkning FOTO: BirdLife Svalbard/Georg Bangjord
Oppstarten
Fra oppstarten av lagune bearbeidingen i 2008 FOTO: BirdLife Svalbard/Georg Bangjord
Publikumsanlegget
Åpningen av anlegget med representanter fra Klima- og Miljødepartementet, Sysselmesteren, Birdlife Svalbard og lokalbefolkning FOTO: BirdLife Svalbard/Georg Bangjord
2023
Komplikasjoner under hekkesesongen i år (2023). Vanntilførselen stoppet som følge av stor vårflom som tilførte betydelig mengder sedimenter som tettet innløpet til stikkrenna. Det ble forsøkt åpnet ved manuell graving, men det måtte flyttes flere kubikk masse, slik at det ble brukt gravemaskin FOTO: BirdLife Svalbard/Georg Bangjord
Fugleplakat
FOTO: BirdLife Svalbard/Georg Bangjord Last ned (PDF)
Plakat
I mai ble det oppført nye plakater med oppdatert status for laguna på to steder langs veien i området. FOTO: BirdLife Svalbard/Georg Bangjord
lag2
FOTO: BirdLife Svalbard/Georg Bangjord