Hopp til hovedinnhold

BirdLife Svalbard

Polarsvømmesniper

Vadefuglgruppa i BirdLife Svalbard følger bestanden av polarsvømmesniper i Adventdalen.

Publisert 05.12.2023

På polarsvømmesnipe (Phalaropus fulicarius) er det stor variasjon i antall hekkende par fra år til år. Enkelte år kan mer enn ett hundre par hekke, mens andre år er det færre enn 50 par. Til sammen er 108 polarsvømmesniper ringmerket, hvorav 102 med kodeflagg. Dette gjør at det er mulig å kontrollere individene fra avstand. Den eldste er en hunfugl som ble merket i Adventdalen som unge i 2010 av Ole Edvard Torland og som i sommer fylte 13 år. Det er så langt Norges eldste polarsvømmesnipe. I 2016 ble det samme individet fanget og instrumentert med lyslogger for å avdekke trekkruter og overvintringsområder. Da fikk den samtidig et kodeflagg med koden CEA. Hvert år etter 2016, er det utført avlesninger av koder i Adventdalen, uten at dette individet er blitt gjenfunnet. Først i 2021 ble individet observert i samme område som den ble kontrollert i 2016. Denne sommeren (2023) lyktes det å fange inn «CEA», slik at man fikk frigjort lysloggeren. Den har hatt lysloggeren på tibia i syv år, uten at det var noe slitasje eller skade på foten. Fra før er det innhentet til sammen 23 vinterhalvår med logging av trekkrute og vinteropphold. Opplysningene om trekkruter og overvintringsområder fra «CEA» og de andre loggerene, vil bli publisert i nær fremtid.

Merket
Vedlagt bilde av «CEA» etter at den ble innfanget den 3. juni 2023 og et bilde sammen med maken
med make