Hopp til hovedinnhold

BirdLife Svalbard

Kortnebbgjessene er på vei til Svalbard

Et årlig og vakkert naturfenomen utspiller seg rundt østlandsområdet i disse dager. Det er det årlige vakre trekket av kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) på vei til hekkeplassene på Svalbard fra overvintringsområdene i Nederland og Belgia.

Av Morten Bilet

Publisert 08.04.2024

Det er ikke mindre enn et fantastisk naturfenomen! Det har passert ca 2500 kortnebbgjess over Drøbak på vei til Svalbard på bare 5 timer i dag. De stopper og raster normalt noen uker i Trøndelag og Vesterålen med ankomst Svalbard til midten av mai. Det er rundt 70-80.000 kortnebbgjess (2014 estimat) som skal oppover. Trekket har holdt på noen dager og holder antakelig på noen dager til. Vær og vindforhold er avgjørende på når de drar, men de må være på Svalbard før hekkesesongen starter i månedskifte mai/juni. De flyr inn Oslofjorden og passerer det sentrale østlandsområdet i slutten av mars og første halvdel av april. Men stort sett bare kortnebbgjess som trekker over Østlandet. De andre to gåseartene på Svalbard drar andre ruter og har andre overvintringsområder, som til eks i England for hvitkinngås. Vi har hatt en liten stand i Drøbak og delt ut litt BirdLife brosjyrer og informert publikum. Kartet viser trekkruter for kortnebbgås og hvitkinngås. Her finner du mer informasjon om kortnebbgjess fra Norsk Polarinstitutt:

Kortnebbgås

Trekkrute og stoppesteder for Kortnebbgås og Hvitkinngås.
Kilde: From Hessen, D.O, Tombre, I.M, van Geest G.J. & Alfsnes, K. 2016, Global change and ecosystem connectivity: Global change and ecosystem connectivity: How geese link fields of central Europe to eutrophication of Arctic freshwaters, Ambio 46(1)
Kortnebbgås med unger
Kortnebbgås med unger i Adventdalen ved Longyearbyen. Foto: Morten Bilet
Hvitkinngås
Hvitkinngås i Adventdalen ved Longyearbyen Foto: Morten Bilet