Hopp til hovedinnhold

BirdLife Svalbard

Kortnebbgjessene utvider hekkeområdet og endrer trekkveiene

Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) har historisk hatt hekkeområder kun på Svalbard. Vinterområdene er i Danmark, Nederland og Belgia. Men nå er noe i ferd med å endre seg.

Av Vidar Bakken, Morten Bilet

Publisert 17.04.2024

I løpet av de siste 10 årene, ved bruk av GPS-loggere, er det dokumentert at arten også har etablert hekkeomåder på vestsiden av Novaja Zemlja (Russland),  mer enn 1000 km sørøst for Svalbard. Det er estimert at bestanden i de nye områdene er 3000 – 4000 individer.

Samtidig med etableringen i de nye områdene, er også trekkveiene endret. Fra vinterområdene går det nå også et trekk via Østersjøen og videre nordøstover i retning Novaja Zemla. Det er også vist at fugler som skal til Svalbard delvis benytter den nye trekkruten. De trekker opp til en rasteplass ved Oulu i Finland, før de flyr videre mot nordvest i retning Svalbard.

Årsakene til at kortnebbgjessene har etablert seg som hekkeart på Novaja Zemlja er usikre, men det antas at gjessene har tatt følge med andre gåsearter på trekket og at klimaendringer med høyere temperaturer har medført gunstigere forhold for gjessene slik at det er mulig å gjennomføre vellykkede hekkinger i de nye områdene.

Refereanse: Madsen et al., 2023, Current Biology 33, 1162–1170 March 27, 2023 ª 2023 The Author(s). Published by Elsevier Inc.

Les hele artikkelen fra 2023 av Madsen et al. HER

 


 


 

Trekkruter_2
FOTO: Madsen et al., 2023, Current Biology 33, 1162–1170 March 27, 2023 ª 2023 The Author(s). Published by Elsevier Inc.
Nye trekkruter
FOTO: Madsen et al., 2023, Current Biology 33, 1162–1170 March 27, 2023 ª 2023 The Author(s). Published by Elsevier Inc.