Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Mindre fugl i hagene i Nordland i år enn for ett år siden

Årets hagefugltelling ble avholdt med hovedinnsats i helga 30.-31. januar i år. Det ble rapportert fra 350 hager i Nordland, ca. hundre færre enn i fjor. Dårlig vær i store deler av fylket har nok lagt en demper på både antall hager som ble telt og på antall fugler i hver hage. På landsbasis derimot, ble det telt i like mange hager i år som i 2015, men det var en liten nedgang i antall fugler totalt på et par tusen individer til ca 332.000.

Av Atle Ivar Olsen

Publisert 09.02.2016

Går tilbake

Den dårlige sommeren i fjor med dårlig ungeproduksjon har nok bidratt til lavere antall fugler totalt i Nordland i år, med i underkant av 15.000 i år mot nesten 22.000 i fjor. Spesielt gjelder det nok for meisene, og selv om kjøttmeisen også i år er den mest tallrike arten (3475 individer) og den som forekommer i flest hager (94 %), er det en reduksjon på nesten 1/3 i antallet fra i fjor.

Andre arter som har gått ned mye er dompap (95 mot 273, bare i 27% av hagene mot i 60% av hagene i fjor), svarttrost (74 mot 224; 21% mot 29 %) og grønnsisik (11 (3%) mot 63 (13%) i fjor). Dompap og grønnsisik er arter som naturlig varierer en del mellom årene, mens svarttrostene kanskje hadde det vanskelig i den langvarige kuldeperioden vi hadde rundt årsskiftet?

Øker i antall

Det er likevel noen arter som går noe frem, og grønnfinken er igjen i framgang og har nesten like mange individer i år som i fjor med rundt 2200, men nå i langt færre hager så snittet per hage går opp fra 12 til 17 individer. Gulspurven har en enda større økning, også i absolutt tall til 545 i år (38 hager) mot 527 i 64 hager for ett år siden. Pilfink er fremdeles en art i fremmarsj med 66 i år mot 36 i 2015.

Nordlands heldigste hageeiere

Av mer uvanlige gjester kan nevnes hornugle, varsler og lavskrike, og det har vært en god del sangsvaner på hagebesøk i år med 11 individer i tre hager. Sjøfuglene har det vært færre av, de forsvant nok litt i bølger og vind for de som har hage med sjøtomt, men noen storskarv og krykkjer har det vært.

 

Alle tallene fra årets hagefugltelling i Nordland finnes på fuglevennen.no

 

 

Pilfink
Pilfinken er fortsatt i framgang i Nordland FOTO: Frank Steinkjellå

Kommentér nyheten