Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Noen resultater fra hagefugltellinga i Nordland

Den årlige hagefugltellinga har god oppslutning i Nordland også i år. Hittil har det blitt registrert fugler fra rundt 340 hager i Nordland! Har du ennå ikke lagt inn data fra din hage? Det er ikke for sent å delta. Til og med søndag 1. februar kan du telle hagefugler og registrere dem på www.fuglevennen.no

Av NOF avd. Nordland

Publisert 28.01.2015

Stabile tre på topp

Har du hatt kjøttmeis på brettet i år? Det er du i så fall ikke alene om, den er observert i 98 % av hagene det er rapportert fra i Nordland.  Kjøttmeis, blåmeis og skjære er de tre artene som blir sett i flest hager, både i Nordland og på landsbasis – i år igjen. Dette er arter som har stabil bestand og er vanlige over store deler av landet. Skjæra er meget stedbundet mens de to meiseartene streifer en del i vintersesongen, men har et fleksibelt levesett som gjør at de påtreffes de fleste steder.

Hvis man ser på antall rapporterte individer, så kommer grønnfink og gråspurv opp som nr 2 og 3 etter kjøttmeisen, og det er verdt å merke at gråspurven med nesten 1500 individer har doblet antallet fra i fjor. Dette er noe forskjellig fra resten av landet der det er en liten nedgang i antallet.

Ska de ikkje te syden i år?

I år har det vært sett trosteflokker mange steder i Nordland hele vinteren. Gråtrost ble sett i bare 5 % av hagene i Nordland, men til gjengjeld er det registrert rundt 300 individer! I 2014 ble det sett bare to. Vi må tilbake til 2009 for å finne tresifret antall gråtrost registrert i Nordland – da ble det sett 118 stykker. 16 rødvingetrost er registrert i Nordland i år, de fleste i Lofoten. I 2013 ble det sett fire og i fjor ble det ikke rapportert en eneste.

Over halvparten av alle hager i Nordland inneholder i år en eller flere overvintrende svarttrost. De fleste år er det bare omtrent hver tredje hage i Nordland som kan skryte på seg svarttrost.

Mange bjørkefink overvintrer i Nordland i år, over 100 individer er rapportert fra 23 hager ganske jevnt fordelt i hele fylket. Til sammenligning ble det i 2014 sett 19 individer fordelt på tre hager.  Bokfinken har lignende tall og altså god forekomst i år, mens det er rapportert inn mye færre nøtteskriker enn de to foregående år.

Frøspisere

En del fuglearter flokker seg på vinteren og drar på lange streif på jakt etter skoger med gode frøsettinger. Gråsisik er en slik art. Enkelte år er den en dominerende art rundt mange foringsplasser, mens den i år er representert på kun 3 % av foringsplassene på landsbasis.  I Nordland er den sett på 10 % av foringsplassene. Også andre utpregede frøspisere som dompap, grønnsisik og grønnfink har nedgang i forekomsten her til lands denne vinteren, men mindre markert i Nordland.

Sidensvans er en annen vintergjest med variabel forekomst, i år er det registrert i overkant av 700 individer i Nordland, foregående år har den variert mellom et par titalls individer (2014, 2012) og et par-tre tusen individer (2013, 2011).

Årets heldigste hageeiere

Fem prosent av rapportørene i Nordland melder om havørn i hagen. Mer enn hver tredje havørn i årets hagefugltelling er sett i Nordland.

Blant de mer uvanlige hagefuglene registrert i Nordland i år er enkeltindivider av toppmeis, spettmeis og båndkorsnebb, og en heldig hageeier på Helgeland har rapportert tre haukugler. Strandtomt gir utvidede muligheter for hagefugltelling: En teist ble registrert i en hage i sørfylket, og fra en hage i Vesterålen meldes det om tjue alker.

Bli med!

Har du en urapportert kjøttmeis i hagen? Tell den, og registrer den innen førstkommende søndag på www.fuglevennen.no

 

 

Kjøttmeis 2015
Hver rød prikk på kartet representerer en hage det er innrapportert kjøttmeis fra i år. FOTO: www.fuglevennen.no
Brettfugler
Disse grønnfinkene og bjørkefinken ble innrapportert fra en hage i Bodø i fjorårets hagefugltelling.