Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Hagefugltelling 2019 - resultater fra Nordland

Kjempeinnsats fra Nordland på årets hagefugltelling! Vi fikk inn rapporter fra 551 hager i Nordland, to hager mer enn rekorden fra 2018. Kjøttmeisen er den mest tallrike arten med 4687 individer, grønnfinken er en god nummer to med 2701, mens sjura er den tredje mest tallrike arten med 1670 innmeldte individer.

Av NOF avd. Nordland

Publisert 06.02.2019

Mye snø og lite rognebær
I fjor hadde vi en lang, mild høst, rognebær nok til alle og veldig mye fugler på hagefugltellinga. Mer enn 50 fugler per hage var gjennomsnittet. I år har vi hatt lite rognebær men til gjengjeld mye frost og snø, og antall fugl pr hage ble lavere enn noensinne, med rett over 34 individer pr hage i gjennomsnitt.

Sisik, trost og stær
Gråsisiken hadde et toppår i 2018, med over 2500 individer meldt inn fra Nordland. I år er det et magrere år (men slett ikke noe bunnår) på gråsisikfronten, med rett i overkant av 200 individer meldt inn fra Lofoten og fra den sørligste halvparten av fylket.

De store grå- og rødvingetrost-flokkene fra i fjor er ikke å finne i år. Åtte gråtrost og ingen rødvinger er det magre resultatet for 2019, så få har det ikke vært siden 2014. Svarttrost er et derimot nesten like mange av som i fjor, tett oppunder 500 individer er rapportert og to av tre hager i Nordland inneholder en svarttrost eller flere. Relativt mange stær har blitt meldt inn i år, 343 individer, de aller fleste har blitt observert på øyer langs Helgeland og i Lofoten.

Gråspurv og pilfink
Like over 1600 gråspurv ble innrapportert i år, de var å finne i hver fjerde hage i Nordland, noe som er en skarp nedgang fra i fjor da det var gråspurv i hver tredje hage og over to og et halvt tusen individer ble meldt inn. Pilfink ble rapportert fra 30 hager hovedsakelig i sørfylket, det er fem flere hager enn i fjor. Pilfinken ser ut til å ha godt fotfeste særlig rundt Brønnøysund og Mosjøen.

De det var ekstra mange av i år
Omtrent dobbelt så mange svartmeis som vanlig har blitt rapportert i år, 308 individer fra 98 hager. Til sammenligning ble det meldt inn bare 177 svartmeis i fjor. De andre meisene har mer eller mindre stabile antall – kanskje med et lite oppsving på blåmeisfronten. 2019 ser også ut til å være et godt år for spurvehauk, 41 individer ble sett i år, vanligvis meldes det inn mellom 10 og 20. Nesten 40 tyrkerduer er rapportert i år, en oppgang fra 2018 som også var et toppår for tyrkerdue med 25 innmeldte individer. Vanligvis blir det sett under 10 tyrkerduer i Nordland i forbindelse med hagefugltellinga.

Enslige svaler
Årets eneste munk ble rapportert inn fra Bodø, en kjernebiter ble sett i nærheten av Sandnessjøen, og fra Rana meldes det om to nøttekråker. Årets fugl storspoven ble observert i Lødingen.

Som alltid kan du sjekke resultater fra tidligere år, fra hele landet eller fra din kommune på fuglevennen.no

 

Svarttrost
499 svarttroster ble rapportert fra Nordland i årets hagefugltelling. FOTO: Atle Ivar Olsen
Spurv i hekken
1626 gråspurver ble rapportert fra Nordland i år. De er ikke alltid så enkle å telle ettersom de liker seg best i det tetteste buskaset som finnes å oppdrive. FOTO: Atle Ivar Olsen
Spurvehauk
Bra mange spurvehauk i år. Denne har akkurat sikret seg en spurv, og tar seg et femminutt før den går i gang med ribbing og spising. FOTO: Magnhild Johansen