Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Fugletårn i Nordland: Klungsetfjæra

Fugletårnet gir utsikt utover Klungsetfjæra, det langgrunne fjæreområdet innerst i Klungsetvika vest for Fauske sentrum. Ved lavvann strekker mudderflatene seg langt utover og tiltrekker seg vadere, ender, måker og mange andre fugler på næringssøk. Bukta utenfor er også grunn og næringsrik, en magnet for sultne ender, lom og dykkere.

Publisert 23.06.2020

Klungsetbukta og tilhørende fjære- og strandengområder har ingen form for vern for øyeblikket, men er anerkjent som verdifullt naturområde og er en del av Saltstraumen og Skjerstadfjorden IBA. Forkortelsen IBA står for Important Bird Area, og dette er uten tvil et av Nordlands aller viktigste fugleområder, først og fremst på bakgrunn av høye antall av dykkender. Det finnes skilt som forteller om det rike fuglelivet og IBA-statusen både ved tårnet og ved friluftsområdet på Lund.

Dette kan du regne med å se
I trekktidene er området et eldorado for rastende vadere. Om våren samles mange fugler i bukta og på fjæra før hekking i innlandet og i fjellheimen. Om våren feiter de seg opp og gjør seg klare for en krevende hekkesesong mens de venter på at snø og is skal slippe taket fra våtmark og vann. Vadefugler som myrsnipe, temmincksnipe, dvergsnipe, brushane, lappspove og polarsnipe besøker fjæra på trekk. Tundrasnipe og sotsnipe ses hovedsakelig på høsttrekk. Fjellmyrløper blir sett nesten årlig i Klungsetfjæra, og et tresifret antall temmincksniper er registrert. Rødstilk, gluttsnipe, hettemåker, gravand, tjeld og mange ulike gressender er vanlige sommerstid.

Tårnet gir utsikt over fjæra, mens fuglene i bukta utenfor er mer synlige fra andre utsiktspunkter i nærheten. I Klungsetbukta finnes det tidvis svært høye antall lom, dykkere og ender som sjøorre, svartand, havelle, ærfugl og kvinand. Gråstrupedykker, islom og gulnebblom er forventet i Klungsetbukta på relevante årstider.

Av mer sjeldne arter som har gjestet Klungsetfjæra og/eller -bukta kan vi nevne harlekinand, ringnebbdykker, knoppsjøorre, brilleand, amerikakrikkand og rustand. På Klungsett kan alt skje!

Slik finner du tårnet
Se kart nederst på sida. I sommerhalvåret går det an å parkere på veiskulderen like etter å ha krysset brua over Leirelva når man kommer fra Bodø-sida. Stien ned til tårnet starter her, og man får også fin oversikt over selve elvemunningen, der det bruker å være bra med fugl. Stien fra riksvei 80 ned til tårnet er i underkant av 30 meter, klopplagt det meste av veien, men forundelig vanskelig å finne sommerstid når mjødurt og brennesle har grodd opp. Om våren vises stien greit.

Utkikks-lukene er plassert veldig høyt på dette tårnet. Hvis du er under 1.70 høy så vær forberedt på å klatre på benkene for å kunne se ut. Med tanke på fjæreområdenes størrelse og størrelsen på bukta har man selvfølgelig aller mest glede av å besøke fugletåret hvis man har med teleskop.

IBA-vokter Martin Eggen har nylig vært i kontakt med Fauske kommune om vedlikehold av tårnet på Klungset, nærmere bestemt fjerning av trær foran tårnet, opprydding sti og fiksing av luker. Vi krysser fingre for iverksetting før høsttrekket.

Utfordringer og alternativer
Klungset er en fantastisk fuglelokalitet, men også rimelig utfordrende. Bukta er stor, fjæra er stor, og full oversikt er vanskelig å oppnå. På fjæra sjy er det veldig langt utover dit fuglene holder seg. Vadefuglene er ofte lettest å få øye på når sjøen har felt omtrent en halvtime, da kan man være heldig og se dem godt bare med håndkikkert. Fugler som ligger på vannet er lettest å se når det er lite vind og sjøen er stille, noe som kanskje skjer hyppigst veldig tidlig om morran?

Motlys kan være veldig problematisk på Klungset, det kan av og til virke som om det er mer motlys her enn noe annet sted i Nordland. Hvis du bommer på floa eller lyset så prøv å besøke svabergene ved badeplassen på Lund i sørsida av bukta, eller Tørresvikodden i vestkanten av bukta – fra Tørresvikodden ser du også Rødvika og de lekre fjæreområdene der.

Fugletårn Klungset
Denne dagen var det en smule motlys. FOTO: Magnhild Johansen
Fauske fugletårn
Slik ser tårnet ut fra nordsida av bukta. FOTO: Atle Ivar Olsen
Lom
På Fauske rapporteres det flest is- og gulnebblom på vårparten, men med bittelitt flaks kan de ses der året rundt. Dette er gulnebblom. FOTO: Atle Ivar Olsen
lom i april
Vi unner oss en lom til mens vi er i siget. Denne islomen er fotografert i april. FOTO: Atle Ivar Olsen