Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Fugletur til Fredvang - en sjekk av naturens puls

Noe av det fine med å bo i Lofoten er det dynamiske fuglelivet som følger med steder som ligger i trekkleia til millioner av fugler. Onsdag 17. august tok BirdLife Lofoten og Falkeklubben pulsen på fugletrekket ved Yttersand (Fredvang) i Flakstad.

Av Martin Eggen

Publisert 18.08.2022

Fredvang er et fint lite paradis på jorda: Et aktivit drevet jordbrukslandskap med masse plass til natur og restareal. Sandelva som slynger seg gjennom landskapet og som ender opp ved mudderflatene ved Yttersand utgjør en slags livsnerve i dette systemet. Flere rødlistede og interessante arter har tette bestander i dette landskapet, blant annet storspove, rødstilk, tjeld og fiskemåke. Småspove hekker også med flere par. Sjøfugler som makrellterne og tyvjo kan også sees, og hekker i områdene rundt. 

Landskapet trekker også til seg trekkfugler som raster før de trekker videre til fjerne himmelstrøk. En sandløper ringmerket i Ghana besøkte Yttersand tidligere i august, en fin påminnelse på at fuglene er globetrottere og beveger seg over enorme avstander. Mengden fugler man ser påvirkes blant annet av større værsystemer og hekkesuksess. Lokale lavtrykk kan presse flere fugler til å stoppe for å fylle batteriene på jorder og i våtmarkene, men kan også minke aktivitet på fuglene som befinner seg i området.

17. august var det typisk "Lofotvær" med regnbyger, sol og regnbuer i skjønn forening. 18 personer hadde møtt opp for å se hva Yttersand kunne varte opp med denne ettermiddagen. Terrenget var fuktig etter en sommer med mye regn, og store deler av strandenga på Yttersand var omgjort til våtmark der en hel del krikkender og stokkand lå i gresset. På mudderflatene gikk de langbeinte brushanene i selskap med andre langveisfarende gjester som myrsniper, dvergsniper, tundrasnipe og polarsnipe. 

Mange lokale hekkefugler forlot oss kvelden 14. august, da Lofoten vartet opp med 20 grader og finvær. Flokker med terner, tjeld og rødstilk ble da sett i større flokker mens de skrudde seg opp på himmelen og forsvant mot sør. I flere dager hadde de ventet på passende trekkforhold og når det riktige været kom benyttet de seg av sjansen. Antallet lokale hekkefugler i området under BirdLife Lofoten og Falkeklubbens besøk var derfor overraskende lavt, men smålommen fisket fortsatt i bukta og hentet mat til unge(r) i fjellvann over Yttersand. 170 fiskemåker hadde også samlet seg, og blant dem var det over 50 unger fra i år. Noen gravender holdt stand. De fleste voksne gravender forlater faktisk Nordland allerede på sensommeren. 

Se full artsliste her

Takk for en fin tur!

Fugletur Fredvang
En litt våt start på turen og en sjekk av fuglelivet fra veien. FOTO: Martin Eggen
Sandløper
Vi så to unge sandløpere på turen. Denne voksne sandløperen ble sett i samme område tidligere i august, og et rødt "flagg" rundt det ene beinet avslører at den er merket (på overvintring) i Ghana. Vi venter fortsatt på flere detaljer rundt merkingen. Sandløperen hekker sirkumpolart i høyarktiske deler av Alaska, Canada, Nord- og Øst-Grønland, Svalbard, og vestlige og sentrale deler av Sibir. Arten er en trekkfugl som overvintrer langs kysten på den sørlige halvkule til Sør-Amerika, Afrika og Australia. FOTO: James Wilson
Rast
Mange av oss tok kveldsmaten ute i det fri denne onsdagen. Utsikten var upåklagelig! FOTO: Martin Eggen