Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Velkommen til årsmøte i Birdlife Nordland

Årets BirdLife-treff blir 31 .mai til 2. juni, med base Engasjyen. Det er lokallaget i Rana som står som arrangør og årsmøtet blir avholdt på den nyoppussede Bakkabrygga. Det blir lagt opp til spennende fugleturer så hold av datoene, dette vil du ikke gå glipp av.

Av Janne Helen Lorentzsen

Publisert 01.04.2024

Velkommen til Bakkabrygga og Engasjyen

Basen for årsmøtehelgen er på Engasjyen. Her har lokallaget i Rana renovert og utvidet sitt foreningslokale på Bakkabrygga. 

Engasjyen er ett naturreservat som er vernet for å bevare ett viktig våtmarksområde med et rikt fugleliv. Reservatet består av grunne fjæreområder med lave sandrygger som ofte er fulle av rastende fugler. Det er først og fremst ender, vadere og måker man ser etter når man besøker Engasjyen.

Program

Fredag ettermiddag blir det en tur som ender opp i Snøfjellåga, der alle er invitert på middag til Birdlife medlemmene Annette og Øyvind. Både på Snøfjellåga og på veien dit er det fine forhold for å se og lytte etter fugler. 

Lørdag blir det tur til Røvassdalen og Bjynnvassdalen der vi håper på å se lavskrike. Derfra innom Glomådeltaet landskapsvernområde i Langvassgrenda. Glomådeltaet landskapsvernområde er et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv, spesielt det rike fuglelivet, de botanisk verdifulle myr- og sumpområdene, samt det spesielle deltalandskapet.

Etterpå reiser vi tilbake til Engasjyen for årsmøtet som altså avholdes på Bakkabrygga. Etterpå årsmøtemiddag. 

Mer detaljer ommidddag, overnatting og søndagens program kommer på plass etterhvert. 

Vi håper på godt oppmøte og gleder oss til årsmøtehelg. 

Endringer kan forekomme og nettsaken oppdateres etterhvert som endelig program er klart. 

Årsmøteinnkalling og årsmøtepapirer

Kommer!

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakkabryggga
Årsmøtet finner sted på Bakkabrygga FOTO: Eirik Røtnes
Bakkabrygga
I Bakkabrygga kan man se utover Engasjyen naturreservat. Reservatet består av grunne fjæreområder med lave sanddyner som ofte er fulle av rastende fugler. FOTO: Eirik Røtnes.
Engasjyen
Det er først og fremst ender, vadere og måker man ser etter når man besøker Engasjyen FOTO: Eirik Røtnes