Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Fugletårn i Nordland: Sigurdbrygga i Rana

Sigurdbrygga er strengt tatt ikke et fugletårn, men vi tar det med likevel. Brygga gir utsikt utover Engasjyen naturreservat. Reservatet består av grunne fjæreområder med diverse lave sandrygger som ofte er fulle av rastende fugler. Det er først og fremst ender, vadere og måker man ser etter når man besøker Engasjyen.

Publisert 31.07.2020

Fugler du kan forvente å se på Engasjyen

Blant gressendene er stokkand, krikkand og brunnakke de som blir sett oftest. Skjeand og stjertand ses på trekk så godt som årlig, og snadderand annet eller tredje hvert år. Knekkand ble rapportert på Engasjyen samtlige oddetallsår fra 2007 til 2013, etter det har den ikke blitt sett så nå dukker den nok opp snart!

Kvinand kan ses året rundt, mens sjøorre og svartand er vanligst i mai og juni, oftest i lave antall, men innimellom slår Engasjyen til med flokker på rundt to hundre. Enkeltindivider eller smågrupper med laksand er ofte å se, særlig sommerstid. Ærfuglflokker kan ofte ses på sjøen ved reservatet, og om sommeren byr reservatet på en håndfull ærfuglhunner med unger som man kan se på ganske nært hold.

Sommerstid kan man se små antall smålom, mens storlom derimot ikke er så vanlig å se. Stær og steinskvett er blant de oftest rapporterte småfuglene, men nå i vår ble det sett både lappspurv og sanglerke på fjæra i reservatet.

Rødstilk, sandlo, tjeld og strandsnipe er de vanligste vaderne, og de hekker også årvisst i reservatet eller veldig nært det. Engasjyen er en av de sikreste plassene i Nordland for å se temmincksnipe på vårtrekk i slutten av mai eller begynnelsen av juni. I trekktidene har Engasjyen funn av omtrent samtlige vadere som hekker i Norge, og potensiale for allslags spennende gjester i tillegg.

Blant spennende gjester som allerede har besøkt Engasjyen kan vi nevne stivhaleand, dvergdykker, toppdykker, dvergmåke, sothøne, tundralo, tereksnipe og ikke minst amerikasvartanda som dukket opp akkurat i tide til at samtlige deltakere på NOF Nordland-treff 2018 fikk se den. 

Slik finner du fram

Se kart lenger ned på siden. Brygga ligger helt alene på nersida av RV 810 på Ytteren rett utenfor sentrum av Mo i Rana. Naustet er åpent for besøk i regi av NOF Rana lokallag på tirsdags ettermiddager (18.00 – 20.00) i trekktida om våren og av og til også på høsten, da serveres det kaffe og store mengder fugleprat ved naustet. Fra loftsvinduene på naustet har man god oversikt over reservatet.

Det er en busslomme i veikanten like oppom naustet, fra denne er det en nedkjørsel til naustet. Det er greit å parkere ved naustet hvis man drar dit når det ikke er noen spesielle arrangementer på gang – bakdelen ved å besøke naustet på dager uten arrangementer er at du sannsynligvis vil finne det låst.

Brygga er eid av NOF Rana lokallag, Rana zoologiske forening og Kystlaget Ranfjord.

Det er bare to andre fugletårn i Nordland som gir utsikt over fjæreområder, og det er fugletårnet på Klungset og sjøfuglbua på Røst.

Ekstra insider-tips

Den vestligste delen av reservatet får man best oversikt over hvis man fortsetter 500 m vestover langs RV 810 og svinger inn på veien som har gateadresse Engasjyen. Her kan man ofte se vadere og ender rett nedfor veien, og fra parkeringsplassen på enden av veien har man god utsikt over både sandbankene og eventuelle fugler som ligger på vannet. Husk å ta hensyn til folk som bor i området.

 

 

Sigurdbrygga på Engasjyen
Sigurdbrygga gir utsikt over Engasjyen naturreservat. Bildet er tatt fra busslomme på RV810. FOTO: Atle Ivar Olsen
Engasjyen sett fra stikkvei
Veien med gateadresse Engasjyen gir god utsikt over vestsida av reservatet og sjøen like utenfor. FOTO: Atle Ivar Olsen
Tereksnipe Engasjyen
Vi fant ingen fine rødstilkbilder i farten, så da ble vi litt bråkjekke. Denne vakkert smilende tereksnipa besøkte Engasjyen 19. mai 2009, og ble først observert i forbindelse med et publikumsarrangement på Sigurdbrygga. Den holdt seg på Engasjyen bare noen timer om kvelden, og var det tredje av i alt fire funn av tereksnipe i Nordland til dags dato. FOTO: Atle Ivar Olsen