Hopp til hovedinnhold

BirdLife Østfold

Gjennomført årsmøte for BirdLife Norge Moss og omegn lokallag

Moss og omegn lokallag gjennomførte sitt årsmøte tirsdag 1. mars på Hoppern skole.

Av Rebecca Benedicte Solhaug og Håkon VIndenes

Publisert 02.03.2022

Moss og omegn lokallag gjennomførte sitt årsmøte tirsdag 1. mars med 11 personer til stede.

Lokallagets vedtekter ble oppdatert med noen små språklige justeringer, samt at valgkomité nå blir nevnt og alle plasser hvor det har stått "Norsk ornitologisk forening" er byttet ut med "BirdLife Norge" for å være i henhold til hovedforeningen. Vedtekter

Styremedlemmene Vibeke Elizabeth Bredman og Lennart Fløseth ble gjenvalgt til styret, mens Sondre Krokeide og Peter Sjolte Ranke utgjør valgkomitéen. Styret og valgkomité

 

Etter årsmøtet holdt Peter Sjolte Ranke et meget interessant foredrag om "Gråspurvprosjektet", hvor han er forsker. Dette prosjektet er tilknyttet «Centre for Biodiversity Dynamics» ved NTNU i Trondheim. Ved hjelp av gråspurvpopulasjonene på noen øyer langs Helgelandskysten i Nordland får prosjektet ny og avgjørende kunnskap om hva som skjer i små og isolerte populasjoner, blant annet med tanke på innavl. Målet er å finne ut hvilke tiltak som bør iverksettes for å bevare populasjoner av arter som er truet av utryddelse.

De frammøtte på årsmøtet
FOTO: Lennart Fløseth