Hopp til hovedinnhold

BirdLife Rogaland

Årsmøte 5.mars 2016

Årsmøte i NOF avdeling Rogaland arrangeres på Revtangen Ornitologiske Stasjon lørdag 5. mars

Publisert 15.02.2016

Innkalling til årsmøtet er tidligere kunngjort i Falco nr 4/2015. Det arrangeres på Revtangen Ornitologiske Stasjon, og starter kl 14.00 med et fagseminar om forstyrrelse av fugl langs Jærstrendene og andre verneområder. Arne Follestad, forsker i NINA, vil fortelle om resultater fra et prosjekt de har gjennomført på oppdrag av Miljødirektoratet for å vurdere effekter av ulike forstyrrelser/aktiviteter. Vi vil også diskutere tilrettelegging i verneområder, og legger inn et lite besøk til det nye fugletårnet NOF avdeling Rogaland har fått på plass ved sørenden av Orrevatnet.

Selve årsmøtet starter kl 17.00, med følgende sakliste:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av ordstyrer og referent

3. Årsberetning

4. Regnskap

5. Valg

Styreleder, tre av styremedlemmene og de to vararepresentantene til styret er på valg. Valgkommiteen har følgende forslag til valg:

Steinar Eldøy, leder, foreslås gjenvalgt for ett år

Ingvald Ekeland og Jon Grønning foreslås begge gjenvalgt som styremedlemmer for to år. Stein Tofte har meldt at han ønsker avløsning som styremedlem, og valgkomiteen arbeider fremdeles med å finne en kandidat til å ta over hans plass i styret.

Øyvind Nyvold Larsen og Odd Einar Svendsen foreslås begge gjenvalgt som vararepresentanter til styret for ett år.

Valgkomite velges hvert år etter forslag fra styret, og styret foreslår at sittende valgkomite gjenvelges: Morten Tjemsland (leder), Elisabeth Årsnes og Rune Edvardsen.

Også revisor velges av årsmøtet etter forslag fra styret. Sittende revisor, Morten Tjemsland, foreslås gjenvalgt.

6. Forslag fra styret

Styret vil fremme forslag om et nytt æresmedlem i foreningen.

 

Vi legger inn en matpause etter årsmøtet, og fortsetter med foredrag om gjess ved Arne Follestad. Han har i en årrekke forsket på grågjess og andre gjess.