Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Innkalling til årsmøte lørdag 25.mars 2017
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Innkalling til årsmøte lørdag 25.mars 2017

Av Steinar Eldøy (03.03.2017)

Årsmøtet i NOF avdeling Rogaland 2017 holdes på Kvassheim fyr lørdag 25. mars 2017. Vi samles på fyret kl 14.00 og starter med en presentasjon (Steinar Eldøy) og diskusjon om utfordringer knyttet til vern og forvaltning av fugleområder på Jæren, og legger opp til en tur ut i området før selve årsmøtet starter kl 16:30. Etter det formelle årsmøtet vil Dag Brynjelsen holde foredrag om Havørna i Rogaland.

Styret i NOF avdeling Rogaland inviterer til årsmøte på Kvassheim fyr lørdag 25. mars 2017.

Dagen starter med fokus på utfordringer knyttet til vern og forvaltning av fugleområder på Jæren (og andre deler av fylket), og Steinar Eldøy vil ha en presentasjon som innledning til en diskusjon om NOF's rolle. Vi legger også opp til en tur i området før selve årsmøtet starter kl. 16.30. Etter den formelle delen av årsmøtet vil Dag Brynjelsen ha et foredrag om Havørna i Rogaland. Han er en av dem som kjenner havørna best i fylket, og som har vært den mest aktive bidragsyteren i felt i det havørnprosjetket vi har hatt i NOF avdeling Rogaland gjennom en årrekke. Vi avslutter dagen med sosialt samvær og noe å bite i.

 

Sakliste for den formelle delen av årsmøtet.

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder og referent

3. Årsberetning 2016

4. Regnskap 2016

5. Valg.
Følgende styremedlemmer er på valg: Steinar Eldøy (leder), Sveinung Hobberstad (kasserer), Bjørn Tore Rekve Seim (styremedlem), Øyvind Nyvold Larsen (styremedlem) og Odd Einar Svendsen (vararepresentant).

Valgkomiteen har følgende forslag til valg: Steinar Eldøy (leder) - gjenvalg for ett år, Sveinung Hobberstand - gjenvalg som styremedlem for to år, Bjørn Tore Rekve Seim - gjenvalg som styremedlem for to år, Øyvind Nyvold Larsen - gjenvalg som styremedlem for ett år og Odd einar Svendsen - gjenvalg som vararepresntant for ett år. På grunn av at Øyvind Nyvold Larsen gikk inn og fungerte som fullt styremedlem etter å ha blitt valgt som vararepresentant på forrige årsmøte, trengs det en erstatter for ham. Valgkomiteen foreslår Kjetil Vevatn som ny vararepresentant for ett år.

Styret foreslår at valgkomiteen gjenvelges for ett år: Morten Tjemsland (leder), Elisabeth Årsnes og Rune Edvardsen.

Som revisor foreslår styre gjevalg av Morten Tjemsland for ett år.