Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > NOF avdeling Rogaland har sendt uttalelse til Regionplan for fruluftsliv og naturforvaltning
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

NOF avdeling Rogaland har sendt uttalelse til Regionplan for fruluftsliv og naturforvaltning

(19.03.2017)

Rogaland fylkeskommune har lagt fram et høringsutkast til ny regionplan for friluftsliv og naturforvaltning for Rogaland. Steinar Eldøy og Ståle Opedal deltok fra NOF avdeling Rogaland på en høringskonferanse fylkeskommunen arrangerte 14. februar 2017, og utarbeidet også en sju siders skriftlig kommentar på vegne av foreningen.

NOF's høringsuttalelse

Last ned (PDF)

Høringsutkastet til ny Regionplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024 kan leses på hjemmesiden til Rogaland fylkeskommune på følgende link:

http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Regionalplan/Aktuelt-Regionalplan/Hoering-av-Regionalplan-for-Friluftsliv-og-Naturforvaltning-2017-2024/(language)/nor-NO

I uttalelsen fra NOF avdeling Rogaland er det generelt påpekt at vi synes planen gir en grei oppsummering av nasjonale krav og strategier for friluftsliv og naturforvaltning, men vi savner en mer konkret situasjonsbeskrivelse og oversikt spesifikke utfordringer i Rogaland. Vi mener naturforvaltning burde vært viet større oppmekrsomhet og vært mer konkret i forhold til de spesifikke utfordringenevi har i Rogaland, både som følge avet sterkt utbyggingspress, at betydelige arealer i lavlandet brukes til intensivt jordbruk og at også sjøarealene er under sterkt press i deler av fylket.