Hopp til hovedinnhold

BirdLife Rogaland

Årsmøte i NOF avdeling Rogaland 2021

På grunn av koronasituasjonen måtte årsmøtet i NOF avdeling Rogaland, som normalt skulle vært arrangert på våren, også i år utsettes. Det innkalles nå til årsmøte på Mostun (Inge Stenslands Hus) torsdag 18. november 2021 kl. 18:30.

Av Steinar Eldøy

Publisert 27.10.2021

Sakliste for årsmøtet

1. Godkjenning av årsmøteinnkallingen

2. Valg av møteleder og referent

3. Årsmelding for 2020  

4. Regnskap for 2020

5. Valg 

Valgkomiteen (Rune Edvardsen, Torborg Berge og Bjørn-Tore Revke Seim) har følgede forslag til valg av leder og styremedlemmer:

Leder: Steinar Eldøy (velges for ett år)*

Styremedlemmer: Sveinung Hobberstad (velges for to år)**, Øyvind Gjerde (velges for to år)**

Ingvald Ekeland (ikke på valg), John Grønning (ikke på valg), Odd Einar Svendsen (ikke på valg)

Varamedlemmer: Ståle Harald Opedal (velges for ett år)* og Njål Sølvberg (velges for ett år)*

* 1 år = fram til årsmøtet i 2022, ** 2 år = fram til årsmøtet i 2022

Styret foreslår at medlemmene i valgkomiteen gjenvelges: Rune Edvardsen,
Torborg Berge og Bjør-Tore Rekve Seim.

Styret foreslår også gjenvalg av Morten Tjemsland som revisor

6. Orientering om NOF's siste årsmøte i Stjørdal, og styrets
tanker
om hvordan dette bør følges opp

 7. Informasjon om Falco og hva som skjer videre når Finn M. Fuglestad og Svein Efteland takker av som henholdsvis redaktør og redaksjonsmedlem etter mangeårig innsats


Etter selve årsmøtet bil det et foredrag om Forskning på folkeforskning v/Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo fra UiS

 

Dokumenter: