Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Falco fortsatt i gode hender etter redaktørskifte
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Falco fortsatt i gode hender etter redaktørskifte

Av Steinar Eldøy (16.03.2011)

Falco er NOFs medlemstidsskrift i Rogaland. Dette er et blad vi er meget stolte av. Tidskriftet har vært et bindeledd mellom fugleinteresserte i fylket vårt i 40 år. Nå tar Falcos første redaktør over stafettpinnen etter Svein Efteland!

Svein Efteland takkes så mye for sin innsats som redaktør

Svein har vært redaktør i en sammenhengende periode på ni år fra 2001. Men han har vært redaktør også tidligere, og sittet i Falcoredaksjonen i totalt 25 år! Heldigvis gir han seg ikke riktig ennå. (Opphavsrett: Finn M. Fuglestad) Større bilde

Finn M. Fuglestad tar over som redaktør

Etter å ha vært Falco første redaktør for 40 år siden tar Finn M. Fuglestad nå over roret igjen. (Opphavsrett: Finn M. Fuglestad) Større bilde

Svein Efteland har takka av som ansvarlig redaktør for Falco. Han har vært redaktør i en sammenhengende periode på 9 år fra 2001. Når han nå er 74 år, syntes han at var på tide å gi seg. I løpet av denne perioden har Falco gått fra å være et blad trykt i svart-hvitt via hefter med fargeomslag til å bli fullt ut trykket i farger. Kvaliteten både når det gjelder det tekniske, utseende, og ikke minst innhold har blitt betydelig styrket. Dette er selvsagt ikke kun Svein sin fortjeneste, men når det gjelder innhold så har Svein hatt et vesentlig ansvar. Og innholdet et bra, med variert stoff som Svein også selv har produsert en god del av.

Svein har også før 2001 vært en sentral person i utgivelsen av Falco. Han ble med i redaksjonen allerede i 1977, og var med i en periode på 3 år før han tok en pause. Men så fra 1985 var han tilbake i redaksjonen igjen og var med fram til 1998, og mange av disse åra var han også ansvarlig redaktør. Det betyr at Svein alt i alt har vært med i redaksjonen for Falco i over 25 år. I mer enn halvparten av denne tida har han vært hovedansvarlig. Det er imponerende, og det er også hovedgrunnen til at han i 1998 ble utnevnt som æresmedlem i NOF avdeling Rogaland. Heldigvis trekker han seg ikke helt tilbake. Han har sagt seg villig til å fortsette som medlem i redaksjonen, selv om han nå gir fra seg hovedansvaret. Det setter vi stor pris på, og forhåpentligvis kan vi dra nytte av Svein sin erfaring og skrivekunst i Falco i mange år ennå.

Finn M. Fuglestad, vår nye ansvarlige redaktør, er heller ikke noen novise. Finn var faktisk initiativtaker og første redaktør i Falco tilbake i 1971. Da var det var helt andre tider enn nå. I starten hadde han ansvar for både skriving, trykking og stifting av bladet. Det ble de tre første årene brukt stensiler og sverteduplikator, og bladet ble trykket i A-4 format hjemme hos Finn. Når alle arkene var trykket opp, bunkene med de forskjellige sidene lagt i hauger rundt et bord, var det å springe rundt bordet og plukke ett og ett ark og sette dem sammen til et hefte. Denne ordningen hadde vi som sagt i tre år, før vi gikk over til offsettrykk og A-5 format. Men heller ikke det var like enkelt som det er i dag med tekst og bildebehandling på data. Alt måtte skrives ferdig på maskin, og tegninger og bilder måtte klistres inn av redaktøren før arkene ble sendt over til trykkeriet for trykking og hefting.

Finn tok pause fra Falco redaksjonen i 1976, men var tilbake i redaksjonen i en periode fra 1988 til 1990. Han har i mellomtida rukket å bli pensjonist, og er absolutt en erfaren mann innen bladbransjen. Det var faktisk redaktørjobben i Falco som var starten på denne karrieren for Finn. Han har alt i alt mer enn 30 års yrkeserfaring som bladmann og redaktør for forskjellige små lokalaviser og tidsskrifter. Den erfaringen er vi altså nå så heldige å kunne få dra nytte av igjen.

Falco er viktig for oss. Selv om vi nå lever i en annen medie- og kommunikasjonsverden enn da foreningen startet med å utgi Falco for 40 år siden, så er det kjekt å få Falco i hendene og kunne lese på gammeldags vis uten å måtte stirre på en skjerm. Vi har i løpet av 2010 fått egen hjemmeside for NOF avdeling Rogaland linket opp mot hjemmesiden til NOF sentralt (www.birdlife.no/rogaland). Den vil vi selvsagt benytte til å få ut forskjellige nyheter og meldinger, men vi har ingen planer om at den skal erstatte Falco.

Vi vil nytte denne anledningen til å takke Svein for innsatsen som redaktør for Falco i en årrekke, og samtidig takke for at du er villig til å være med og bistå i redaksjonen videre framover. Samtidig ønsker vi Finn velkommen tilbake som redaktør, og vi ønsker både Finn og Svein til lykke med den videre innsatsen for å få ut et utmerket blad.