Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Fylkesfugl for Trøndelag er valgt!

NOF avd. Trøndelag har på årsmøtet den 5. april 2019 på Tautra vedtatt at havørna får æren av å pryde den nye fylkesavdelingens logo! Alle kunne delta med sin stemme gjennom media, og over tre tusen stemmer ble avgitt!

Av NOF avd. Trøndelag

Publisert 11.04.2019

Valget skjedde etter at det ble invitert til forslag gjennom media. I første runde fikk følgende seks arter mest stemmer (i rangert rekkefølge): Tjeld, havørn, horndykker, lavskrike, kornkråke og skjære. Disse artene ble så lagt ut for en endelig stemmegivning. Over tre tusen stemmer ble avgitt og havørna gikk altså av med seieren med mer enn 1/3 av stemmene! Styret i fylkesforeningen og årsmøtet synes at valget av havørna er et godt valg.

Havørna representerer en art folk flest kjenner igjen, en art som er nokså vanlig i fylket og en art som er godt egnet som logo i våre emblemer og annet info-materiale. Ørna representerer også mange problemer som mange arter sliter med, spesielt vindmøller og jakt. For øvrig var havørn også fylkesfuglen for det gamle Sør-Trøndelag fylke. Fylkesforeningen vil nå starte arbeidet med å utvikle ny logo med havørn og bruke denne i materiale som tøymerker, t-skjorter, bannere etc.

Havørn
Havørna (Haliaeetus albicilla) ble valgt til Trøndelags nye fylkesfugl! FOTO: Øystein Størkersen