Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Vil du gjøre en innsats for Lista Fuglestasjon?

Lista Fuglestasjon søker etter flere frivillige som kan være med på daglige trekktellinger under vårsesongen 2013. Du må ha gode artskunnskaper og kunne artsbestemme fugler på lang avstand, samt bruke Artsobservasjoner. Lista er om våren et av de mest spennende fugleområdene i landet.

Av Margrethe Wold & Thomas Bentsen

Publisert 29.01.2013

Stasjonen holder til ytterst på Listahalvøya, ved Lista Fyr i Farsund kommune, og har som mål å drive overvåking av norske trekkfugler. Listahalvøya er et kjent knutepunkt for trekkfugler, og stasjonen loggfører daglig trekkende og rastende fugler, over både sjø og land. Overvåkingen inkluderer både standardisert nettfangst med ringmerking og daglige trekktellinger, og stasjonen har en tidsserie på ca. 150 ulike arter som strekker seg over mer enn 20 år tilbake i tid.

Lista er en av de desidert beste fuglelokalitetene i Norge, med store mengder trekkende og overvintrende fugler, og et stort artsmangfold. Ved Lista Fyr registreres det årlig over 240 ulike fuglearter, og Farsund som kommune ligger på den nasjonale toppen over flest registrerte fuglearter, tilsammen 366 er loggført gjennom tidene.

Til våren åpner fuglestasjonen en ny sjøfuglbu for fuglekikkere med god plass og oversikt over det massive sjøfugltrekket som hver vår og høst passerer Listahalvøya. Våren kommer tidlig til Lista og vårtrekket starter allerede i februar og pågår til midten av juni.  

Vårsesongen ved stasjonen varer fra 15. mars til 10. juni, og vi ønsker fortrinnsvis frivillige i lengre perioder, fra 2-3 uker og oppover. Vi kan tilby gratis overnatting ved stasjonen i et naturskjønt og fuglerikt område.

Ta kontakt via telefon 95 76 33 27 eller epost post@listafuglestasjon.no hvis du er interessert, se også våre nettsider www.listafuglestasjon.no.

Trekktellere Lista
Et massivt sjøfugltrekk passerer Listahalvøya hver vår og høst. FOTO: Kai Wilhelm Nessler
Steinskvett
Steinskvetten er en karakterart i Lista-landskapet om våren. FOTO: Margrethe Wold

Kommentarer til nyheten (1)