Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

NOF søker etter fagornitologer til prosjektstillinger, heltid/deltid

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) utlyser to stillinger som prosjektmedarbeidere med ønske om snarlig tiltredelse. Den ene stillingen er et engasjement med plan om omgjøring til fast stilling etter ett år, mens den andre er et 6 måneders engasjement, med gode muligheter for forlengelse.

Av Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 21.03.2013

NOF er en frivillig naturvernorganisasjon som arbeider med vern av fugler og deres leveområder. Organisasjonen har nesten 10 000 medlemmer og ni ansatte. NOF er den norske partneren i den verdensomspennende naturvernorganisasjonen BirdLife International. Vi driver en omfattende prosjektvirksomhet som fokuserer på bevaringsrettet forskning- og utredningsarbeid. Dette gjelder blant annet generell overvåking av fuglebestander, spesifikk overvåking og forskning på truete arter. Noe av arbeidet har internasjonalt omfang, og er nært koordinert med BirdLife Internationals programmer. Vi arbeider også med systematisering av informasjon om viktige fugleområder og bevaring av disse.

Begge stillingene vil få spennende og engasjerende arbeidsfelt med å videreføre og videreutvikle NOFs arbeid med bevaringsrettede fugleprosjekter. Vi søker etter personer med høyere utdanning innenfor biologi og med stor kunnskap om og interesse for fugler. Vi vektlegger også gode samarbeidsegenskaper, evne til nettverksbygging og evne til selvstendig arbeid. Du må kunne kommunisere godt på både norsk og engelsk, og ha gode datakunnskaper, også innenfor systematisering og bearbeiding av forskningsdata. Kunnskap om databaser, statistikk og programmering er en fordel. Vi kan tilby spennende og utfordrende jobber i en nasjonal naturvernorganisasjon med store muligheter for faglig utvikling.

Arbeidssted er ved NOFs kontor i Trondheim sentrum. Stillingene vil bli på nivå førstekonsulent, rådgiver eller seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner, med fleksibel arbeidstid og lønn i henhold til kompetanse. Spørsmål om stillingene kan rettes til NOFs fagsjef Ingar Jostein Øien på telefon 73 84 16 43 / 901 88 239 eller NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken på telefon 73 84 16 49 /  918 59 428.

Vi søker etter personer som har:

 • Lyst til å arbeide i NOF.
 • Høyere utdanning innenfor biologi og sterk faglig kompetanse på fugl.
 • Motivasjon til å delta i videreutviklingen av NOFs faglige bevaringsarbeid for fugler.
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til selvstendig arbeid.
 • Evne til å kommunisere godt skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk.
 • Solid erfaring som feltornitolog.
 • Stort engasjement for denne typen arbeid.
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidstid og mulighet for å utføre feltarbeid.
 • Generelt god IKT kompetanse.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Følge opp flere av enkeltprosjektene i NOFs prosjektportefølje med ansvar for drift og faglig rapportering.
 • Være med på å videreutvikle NOFs faglige bevaringsrettede prosjektarbeid.
 • Andre arbeidsoppgaver innenfor NOF kan bli lagt til stillingen.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi kan tilby spennende og utfordrende stillinger der du får:

 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Konkurransedyktig lønn (etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner).

For rette vedkommende vil disse stillingene representere en unik mulighet til å kunne arbeide i NOF med faglig bevaringsrettede prosjekter for fugler og deres leveområder.

Søkere bes om å skrive en kortfattet søknad på maks 2 sider, samt legge ved CV. Søknad og CV sendes til ingar@birdlife.no. Søknadsfrist er 1. april 2013.