Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Sjeldne fugler fra havområdene utenfor norskekysten

Den Lokale Rapport og Sjeldenhetskomiteen (LRSK) i Hordaland har fra og med 2007 overtatt ansvaret for å inndrive rapporter av nasjonale sjeldenheter fra havområdene utenfor norskekysten sør (HS).

Av Tor Audun Olsen

Publisert 30.01.2007

Det vil si at arter fra dette området som skal rapporteres til NSKF nå skal gå via LRSK Hordaland. Frem til nå har LRSK Rogaland hatt dette ansvaret, men på grunn av den store mengden saker fra dette fylket er det funnet mer hensiktsmessig at LRSK Hordaland overtar.

Havområdene utenfor norskekysten sør er definert som kontinentalsokkelen sør for polarsirkelen. Dette området omfatter blant annet alle de faste oljeinstallasjonene på norsk sokkel. E-mailadressen til LRSK Hordaland er: lrsk@fuglar.no.

Observasjoner fra havområdene nord for polarsirkelen (HN) skal som før rapporteres via LRSK Troms.

Tårnugle
Funn av sjeldne arter i Nordsjøen, slik som denne tårnugla fra 26. september 2005, skal fra nå av sendes inn via LRSK i Hordaland. FOTO: Håvard Hveding