Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Sjeldne fugler fra havområdene utenfor norskekysten

Sjeldne fugler fra havområdene utenfor norskekysten

Av Tor Audun Olsen (30.01.2007)

Den Lokale Rapport og Sjeldenhetskomiteen (LRSK) i Hordaland har fra og med 2007 overtatt ansvaret for å inndrive rapporter av nasjonale sjeldenheter fra havområdene utenfor norskekysten sør (HS).

Tårnugle

Funn av sjeldne arter i Nordsjøen, slik som denne tårnugla fra 26. september 2005, skal fra nå av sendes inn via LRSK i Hordaland. (Opphavsrett: Håvard Hveding) Større bilde

Det vil si at arter fra dette området som skal rapporteres til NSKF nå skal gå via LRSK Hordaland. Frem til nå har LRSK Rogaland hatt dette ansvaret, men på grunn av den store mengden saker fra dette fylket er det funnet mer hensiktsmessig at LRSK Hordaland overtar.

Havområdene utenfor norskekysten sør er definert som kontinentalsokkelen sør for polarsirkelen. Dette området omfatter blant annet alle de faste oljeinstallasjonene på norsk sokkel. E-mailadressen til LRSK Hordaland er: lrsk@fuglar.no.

Observasjoner fra havområdene nord for polarsirkelen (HN) skal som før rapporteres via LRSK Troms.

emneord Emneord: LRSK NSKF